Referenshandbok för ActionScript® 3.0 i Adobe® Flash®-plattformen
Hem  |  Visa paket och klasslista |  Paket  |  Klasser  |  Nyheter  |  Index  |  Bilagor  |  Varför på engelska?
Filter: Hämtar data från servern ...
Hämtar data från servern ...
flash.display 

Loader  - AS3

[ X ]Varför på engelska?
Innehåll i Referenshandbok för ActionScript 3.0 i Adobe Flash-plattformen är på engelska

Det är inte alla delar av Referenshandbok för ActionScript 3.0 i Adobe Flash-plattformen som översätts till alla språk. Om ett språkelement inte översätts visas det på engelska. Klassen ga.controls.HelpBox översätts till exempel inte till något språk. I den svenska versionen av referenshandboken visas därför klassen ga.controls.HelpBox på engelska.