ADT package komutu

-package komutu ana uygulama dizininden çalıştırılmalıdır. Komut aşağıdaki sözdizimlerini kullanır:

Bileşen uygulama dosyalarından bir AIR paketi oluşturma:

adt -package 
  AIR_SIGNING_OPTIONS 
  -target packageType 
  -sampler 
  ‑hideAneLibSymbols 
  NATIVE_SIGNING_OPTIONS 
  output 
  app_descriptor 
  FILE_OPTIONS 

Bileşen uygulama dosyalarından yerel bir paket oluşturma:

adt -package 
  AIR_SIGNING_OPTIONS 
  -target packageType 
  DEBUGGER_CONNECTION_OPTIONS 
  -airDownloadURL URL 
  NATIVE_SIGNING_OPTIONS 
  output 
  app_descriptor 
  -platformsdk path 
  FILE_OPTIONS 

Bileşen uygulama dosyalarından yerel uzantı içeren bir yerel paket oluşturun:

adt -package 
  AIR_SIGNING_OPTIONS 
  -migrate MIGRATION_SIGNING_OPTIONS 
  -target packageType 
  DEBUGGER_CONNECTION_OPTIONS 
  -airDownloadURL URL 
  NATIVE_SIGNING_OPTIONS 
  output 
  app_descriptor 
  -platformsdk path 
  FILE_OPTIONS 

Bir AIR veya AIRI dosyasından yerel paket oluşturma:

adt -package 
  -target packageType 
  NATIVE_SIGNING_OPTIONS 
  output 
  input_package

Bileşen yerel uzantı dosyalarından yerel bir uzantı paketi oluşturun.

adt -package 
  AIR_SIGNING_OPTIONS   
  -target ane 
  output 
  ANE_OPTIONS
Not: ANE dosyasını imzalamanız gerekmez, bu nedenle AIR_SIGNING_OPTIONS parametreleri bu örnekte isteğe bağlıdır.

AIR_SIGNING_OPTIONS AIR imzalama seçenekleri, AIR yükleme dosyasını imzalamak için kullanılmış sertifikayı tanımlar. İmzalama seçenekleri tam olarak ADT kod imzalama seçenekleri bölümünde açıklanır.

-migrate Bu bayrak, uygulamanın AIR_SIGNING_OPTIONS parametrelerinde belirtilen sertifikanın yanı sıra bir geçiş sertifikasıyla imzalandığını belirtir. Bu bayrak, yalnızca bir masaüstü uygulamasını yerel yükleyici olarak paketliyorsanız ve uygulama yerel bir uzantı kullanıyorsa geçerlidir. Diğer durumlarda bir hata oluşur. Geçiş sertifikasına yönelik imzalama seçenekleri MIGRATION_SIGNING_OPTIONS parametreleri olarak belirtilir. Bu imzalama seçenekleri ADT kod imzalama seçenekleri bölümünde tam olarak açıklanır. -migrate bayrağını kullanmak, yerel uzantı kullanan bir masaüstü yerel yükleyici uygulaması için güncelleme oluşturmanıza ve uygulamanın kod imzalama sertifikasını değiştirmenize (örn. orijinal sertifikanın süresi dolduğunda) olanak tanır. Daha fazla bilgi için bkz. Bir AIR uygulamasının güncellenmiş sürümünü imzalama .

-package komutunun -migrate bayrağı AIR 3.6 ve üst sürümlerinde kullanılabilir.

-target Oluşturulacak paket türü. Desteklenen paket türleri şunlardır:
 • air — bir AIR paketi. “air” varsayılan değerdir ve AIR veya AIRI dosyaları oluştururken -target bayrağının belirtilmesi gerekmez.

 • airn — genişletilmiş televizyon profilindeki aygıtlar için yerel bir uygulama paketi.

 • ane —bir AIR yerel uzantı paketi

 • Android paketi şunları hedef alır:

  • apk — bir Android paketi. Bu hedefle üretilen bir paket yalnızca bir Android aygıtına yüklenebilir. Taklitçiye yüklenemez.

  • apk‑captive‑runtime — Uygulamayı ve AIR çalışma zamanının sabit bir sürümünü içeren bir Android paketi. Bu hedefle üretilen bir paket yalnızca bir Android aygıtına yüklenebilir. Taklitçiye yüklenemez.

  • apk-debug — ekstra hata ayıklama bilgilerine sahip bir Android paketi. (Uygulamadaki SWF dosyaları da hata ayıklama desteğiyle derlenmelidir.)

  • apk-emulator — hata ayıklama desteği olmayan bir taklitçide kullanmak için Android paketi. (Hem taklitçilerde hem aygıtlarda hata ayıklamaya izin vermek için apk-debug hedefini kullanın.)

  • apk-profile — uygulama performansını ve bellek profilini destekleyen bir Android paketi.

 • iOS paketi şunları hedef alır:

  • ipa-ad-hoc — geçici dağıtım için bir iOS paketi.

  • ipa-app-store — Apple App store dağıtımı için bir iOS paketi.

  • ipa-debug — ekstra hata ayıklama bilgilerine sahip bir iOS paketi. (Uygulamadaki SWF dosyaları da hata ayıklama desteğiyle derlenmelidir.)

  • ipa-test — en iyileştirme veya hata ayıklama bilgisi olmadan derlenen bir iOS paketi.

  • ipa-debug-interpreter — işlevsel olarak hata ayıklama paketine eşittir ancak daha hızlı derler. Ancak, ActionScript bayt kodu yorumlanır ve makine koduna dönüştürülmez. Sonuç olarak, kod yürütme işlemi yorumlayıcı paketinden daha yavaştır.

  • ipa-debug-interpreter-simulator — işlevsel olarak ipa-debug-interpreter seçeneğine eşittir ancak iOS simulator için paketlenir. Yalnızca Macintosh. Bu seçeneği kullanırsanız iOS Simulator SDK'nin yolunu belirterek -platformsdk seçeneğini de dahil etmeniz gerekir.

  • ipa-test-interpreter — işlevsel olarak test paketine eşittir ancak daha hızlı derler. Ancak, ActionScript bayt kodu yorumlanır ve makine koduna dönüştürülmez. Sonuç olarak, kod yürütme işlemi yorumlayıcı paketinden daha yavaştır.

  • ipa-test-interpreter-simulator — işlevsel olarak ipa-test-interpreter seçeneğine eşittir ancak iOS simulator için paketlenir. Yalnızca Macintosh. Bu seçeneği kullanırsanız iOS Simulator SDK'nin yolunu belirterek -platformsdk seçeneğini de dahil etmeniz gerekir.

 • native — yerel bir masaüstü yükleyicisi. Üretilen dosya türü, komutun çalıştırıldığı işletim sisteminin yerel yükleme biçimidir:

  • EXE — Windows

  • DMG — Mac

  • DEB — Ubuntu Linux (AIR 2.6 veya öncesi)

  • RPM — Fedora veya OpenSuse Linux (AIR 2.6 veya öncesi)

  Daha fazla bilgi için bkz. Masaüstü yerel yükleyicisini paketleme .

-sampler (yalnızca iOS, AIR 3.4 ve sonraki sürümleri) iOS uygulamalarındaki telemetri tabanlı ActionScript örnekleyicisini etkinleştirir. Bu bayrağın kullanılması, uygulamanın profilini Adobe Scout olarak çıkarmanıza olanak tanır. Scout size ActionScript işlev zamanlaması, DisplayList, Stage3D görüntü oluşturma ve daha fazla olanağa yönelik derin bir bakış sunarken, herhangi bir Flash platformu içeriğinin profilini çıkarabilir. Bu bayrağın kullanılmasının performans üzerinde hafif bir etkiye sahip olabileceğini unutmayın ve bu nedenle, üretim uygulamaları için kullanmayın.

-hideAneLibSymbols (yalnızca iOS, AIR 3.4 ve sonraki sürümleri) Uygulama geliştiricileri, birden çok kaynağa ait birden çok yerel uzantıyı kullanabilir ve ANE'ler ortak bir sembol adını paylaşıyorsa, ADT “nesne dosyasında çoğaltılmış sembol” hatasını verir. Bazı durumlarda bu hata, çalışma zamanında yaşanan çökmeyle görülebilir. ANE kütüphanesinin sembollerinin yalnızca kütüphanenin kaynakları için mi (yes) yoksa global olarak (no) mı görünür yapılıp yapılmayacağını belirtmek üzere hideAneLibSymbols seçeneğini kullanabilirsiniz.

 • yes — İstenmeyen sembol çakışması sorunlarını çözecek şekilde ANE sembollerini gizler.

 • no — (Varsayılan) ANE sembollerini gizlemez. Bu, AIR 3.4 öncesinde geçerli bir davranıştır.

-embedBitcode (yalnızca iOS, AIR 25 ve üzeri) Uygulama geliştiricileri evet veya hayır seçeneğini belirterek iOS uygulamalarına bitcode katıştırıp katıştırmayacağını belirlemek üzere embedBitcode seçeneğini kullanabilir. Belirtilmemişse, bu anahtarın varsayılan değeri hayır şeklindedir.

DEBUGGER_CONNECTION_OPTIONS Hata ayıklayıcı bağlantı seçenekleri, bir hata ayıklama paketinin başka bir bilgisayarda çalışan uzak hata ayıklayıcıya bağlanmaya çalışması mı gerektiğini yoksa uzak hata ayıklayıcıdan bir bağlantı dinlemesi mi gerektiğini belirtir. Bu seçenekler kümesi, yalnızca mobil hata ayıklama paketleri (apk-debug ve ipa-debug öğelerini hedef alır) için desteklenir. Bu seçenekler Hata ayıklayıcı bağlantısı seçenekleri açıklanmıştır.

- airDownloadURL Android aygıtlarında AIR çalışma zamanını indirmek ve yüklemek için alternatif bir URL belirtir. Belirtilmemişse ve AIR uygulaması çalışma zamanı zaten yüklü değilse, kullanıcıyı Android Market'taki AIR çalışma zamanına yönlendirir.

Uygulamanız alternatif bir pazar ile dağıtılıyorsa (Google tarafından yönetilen Android Market dışında bir pazar), AIR çalışma zamanını o pazardan indirmek için URL belirtmeniz gerekebilir. Bazı alternatif pazarlar, uygulamaların pazar dışından indirme gerektirmesine izin vermez. Bu seçenek yalnızca Android paketleri için desteklenir.

NATIVE_SIGNING_OPTIONS Yerel imzalama seçenekleri, yerel bir paket dosyasını imzalamak için kullanılmış sertifikayı tanımlar. Bu imzalama seçenekleri, AIR çalışma zamanı tarafından değil, yerel işletim sistemi tarafından imza uygulamak için kullanılır. Seçenekler bunun dışında AIR_SIGNING_OPTIONS ile aynıdır ve ADT kod imzalama seçenekleri bölümünde tam olarak açıklanmıştır.

Yerel imzalar Windows ve Android'de desteklenir. Windows'ta, hem AIR imzalama seçenekleri hem de yerel imzalama seçenekleri belirtilmelidir. Android'de yalnızca yerel imzalama seçenekleri belirtilebilir.

Çoğu durumda, hem AIR imzası hem de yerel imza uygulamak için aynı kod imzalama sertifikasını kullanabilirsiniz. Ancak, bu her durumda geçerli değildir. Örneğin, Google'ın Android Market'a gönderilmiş uygulamalar için geçerli olan ilkesi, tüm uygulamaların en azından 2033 yılına kadar geçerli olan bir sertifika ile imzalanması gerektiğini bildirir. Bu, tanınmış bir sertifika yetkilisi (AIR imzası uygularken önerilir) tarafından verilen sertifikanın bir Android uygulamasını imzalamak için kullanılmaması gerektiği anlamına gelir. (Hiçbir sertifika yetkilisi bu kadar uzun bir geçerlilik süresi olan kod imzalama sertifikası sağlamaz.)

output Oluşturulacak paket dosyasının adı. Dosya uzantısının belirtilmesi isteğe bağlıdır. Belirtilmezse, -target değerine uygun bir uzantı ve geçerli işletim sistemi eklenir.

app_descriptor Uygulama tanımlayıcı dosyasının yolu. Yol, geçerli dizine göre veya mutlak yol olarak belirtilebilir. (Uygulama tanımlayıcı dosyası AIR dosyasında application.xml olarak yeniden adlandırılır.)

-platformsdk Hedef aygıt için platform SDK'sinin yolu:
 • Android - AIR 2.6+ SDK, ilgili ADT komutlarını uygulamak için gerekli Android SDK araçlarını içerir. Bu değeri yalnızca Android SDK'nin farklı bir sürümünü kullanmak için ayarlayın. Ayrıca, AIR_ANDROID_SDK_HOME ortam değişkeni zaten ayarlıysa, platform SDK'si yolunun komut satırında sağlanması gerekmez. (Her ikisi de ayarlanmışsa, komut satırında sağlanan yol kullanılır.)

 • iOS - AIR SDK, sabit bir iOS SDK ile paketlenir. -platformsdk seçeneği uygulamaları harici bir SDK ile paketlemenize olanak tanır böylelikle kullanımınız sabit iOS SDK ile sınırlı kalmaz. Örneğin, en son iOS SDK ile bir uzantı oluşturduysanız uygulamanızı paketlerken bu SDK'yi belirtebilirsiniz. Ayrıca iOS Simulator ile ADT'yi kullanırken her zaman iOS Simulator SDK'nin yolunu belirterek -platformsdk seçeneğini dahil etmeniz gerekir.

-arch Uygulama geliştiriciler bu argümanı kullanarak x86 platformları için APK oluşturabilir; aşağıdaki değerleri alır:

 • armv7 - Android armv7 platformu için ADT paketleri APK'sı.

 • x86 - Android x86 platformu için ADT paketleri APK'sı.

Bir değer belirtilmediğinde armv7 varsayılan değerdir

FILE_OPTIONS Pakete dahil edilecek uygulama dosyalarını tanımlar. Dosya seçenekleri tam olarak Dosya ve yol seçenekleri içinde açıklanmıştır. Bir AIR veya AIRI dosyasından yerel paket oluştururken dosya seçeneklerini belirtmeyin.

input_airi Bir AIRI dosyasından yerel paket oluştururken belirtin. Hedef air ise (veya hedef belirtilmemişse) AIR_SIGNING_OPTIONS öğesi gerekir.

input_air Bir AIR dosyasından yerel paket oluştururken belirtin. AIR_SIGNING_OPTIONS öğesini belirtmeyin.

ANE_OPTIONS Yerel bir uzantı paketi oluşturmak için seçenekleri ve dosyaları tanımlar. Uzantı paketi seçenekleri Yerel uzantı seçenekleri bölümünde tamamen açıklanmıştır.

ADT -paket komutu örnekleri

SWF tabanlı bir AIR uygulamasının geçerli dizinindeki belirli uygulama dosyalarını paketleyin:

adt –package -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 myApp.air myApp.xml myApp.swf components.swc

HTML tabanlı bir AIR uygulamasının geçerli dizinindeki belirli uygulama dosyalarını paketleyin:

adt –package -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 myApp.air myApp.xml myApp.html AIRAliases.js image.gif

Geçerli çalışma dizinindeki tüm dosyaları ve alt dizinleri paketleyin:

adt –package -storetype pkcs12 -keystore ../cert.p12 myApp.air myApp.xml .
Not: Anahtar deposu dosyası, uygulamanızı imzalamak için kullanılan özel anahtarı içerir. İmzalayıcı sertifikasını hiçbir zaman AIR paketine dahil etmeyin. ADT komutunda joker karakterler kullanırsanız, anahtar deposu dosyasını farklı bir konuma yerleştirin, böylece pakete dahil olmaz. Bu örnekte anahtar deposu dosyası cert.p12, üst dizinde bulunur.

Yalnızca ana dosyaları ve bir görüntüler alt dizinini paketleyin:

adt –package -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 myApp.air myApp.xml myApp.swf images

HTML tabanlı bir uygulamayı ve HTML, komut dosyaları ve görüntüler alt dizinlerinde bulunan tüm dosyaları paketleyin:

adt –package -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 myApp.air myApp.xml index.html AIRALiases.js html scripts images

application.xml dosyasını ve bir çalışma dizininde (release/bin) bulunan ana SWF dosyasını paketleyin:

adt –package -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 myApp.air release/bin/myApp.xml –C release/bin myApp.swf 

Derleme dosya sisteminizdeki birden fazla yerden alınan varlıkları paketleyin. Bu örnekte uygulama varlıkları paketlemeden önce aşağıdaki klasörlerde konumlandırılmıştır:

/devRoot 
  /myApp 
    /release 
      /bin 
        myApp-app.xml 
        myApp.swf or myApp.html 
  /artwork 
    /myApp 
      /images 
        image-1.png 
        ... 
        image-n.png 
  /libraries 
    /release 
      /libs 
        lib-1.swf 
        lib-2.swf 
        lib-a.js 
        AIRAliases.js

Aşağıdaki ADT komutunu /devRoot/myApp dizininden çalıştırma:

adt –package -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 myApp.air release/bin/myApp-app.xml 
  –C release/bin myApp.swf (or myApp.html) 
  –C ../artwork/myApp images 
  –C ../libraries/release libs

Şu paket yapısıyla sonuçlanır:

/myAppRoot 
  /META-INF 
    /AIR 
      application.xml 
      hash 
  myApp.swf or myApp.html 
  mimetype 
  /images 
    image-1.png 
    ... 
    image-n.png 
  /libs 
    lib-1.swf 
    lib-2.swf 
    lib-a.js 
    AIRAliases.js

ADT’yi basit bir SWF tabanlı uygulama için Java programı olarak çalıştırın (sınıf yolunu ayarlamadan):

java –jar {AIRSDK}/lib/ADT.jar –package -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 myApp.air myApp.xml myApp.swf 

ADT’yi basit bir HTML tabanlı uygulama için Java programı olarak çalıştırın (sınıf yolunu ayarlamadan):

java –jar {AIRSDK}/lib/ADT.jar –package -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 myApp.air myApp.xml myApp.html AIRAliases.js

ADT’yi bir Java programı olarak çalıştırın (Java sınıf yolu ADT.jar paketini içerecek şekilde ayarlanmış olarak):

java -com.adobe.air.ADT –package -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 myApp.air myApp.xml myApp.swf 

ADT'yi Apache Ant'de bir Java görevi olarak çalıştırın (ancak, ADT komutunun doğrudan Ant komut dosyalarında kullanılması genellikle en iyi yöntemdir). Örnekte gösterilen yollar Windows içindir:

<property name="SDK_HOME" value="C:/AIRSDK"/> 
<property name="ADT.JAR" value="${SDK_HOME}/lib/adt.jar"/> 
 
target name="package"> 
  <java jar="${ADT.JAR}" fork="true" failonerror="true"> 
    <arg value="-package"/> 
    <arg value="-storetype"/> 
    <arg value="pkcs12"/> 
    <arg value="-keystore"/> 
    <arg value="../../ExampleCert.p12"/> 
    <arg value="myApp.air"/> 
    <arg value="myApp-app.xml"/> 
    <arg value="myApp.swf"/> 
    <arg value="icons/*.png"/> 
  </java> 
</target>
Not: Bazı bilgisayar sistemlerinde, dosya sistemi yollarındaki çift baytlık karakterler yanlış yorumlanabilir. Bu durum oluşursa, ADT'yi çalıştırmak için kullanılan JRE'yi UTF-8 karakter setini kullanacak şekilde ayarlamayı deneyin. Bu, ADT'yi Mac ve Linux'ta başlatmak için kullanılan komut dosyasında varsayılan olarak gerçekleştirilir. Windows adt.bat dosyasında veya ADT'yi doğrudan Java'dan çalıştırdığınızda, Java komut satırında ‑Dfile.encoding=UTF-8 seçeneğini belirtin.