Masaüstü yerel yükleyicisini paketleme

AIR 2'den itibaren, AIR uygulamalarını dağıtmak üzere yerel uygulama yükleyicileri oluşturmak için ADT'yi kullanabilirsiniz. Örneğin, Windows’taki bir AIR uygulamasının dağıtımı için bir EXE yükleyici dosyası oluşturabilirsiniz. Mac OS’deki bir AIR uygulamasının dağıtımı için bir DMG yükleyici dosyası oluşturabilirsiniz. AIR 2.5 ve AIR 2.6'da, Linux’taki bir AIR uygulamasının dağıtımı için bir DEB veya RPM yükleyici dosyası oluşturabilirsiniz.

Yerel bir uygulama yükleyicisiyle yüklenen uygulamalar, genişletilmiş masaüstü profil uygulamaları olarak bilinir. Uygulama açıklayıcı dosyası genişletilmiş masaüstü profilini desteklemiyorsa, ADT’yi bir AIR uygulaması için yerel bir yükleyiciyi paketlemek için kullanamazsınız. Bu profili uygulama tanımlayıcı dosyasındaki supportedProfiles öğesini kullanarak kısıtlayabilirsiniz. Bkz. Aygıt profilleri ve supportedProfiles .

AIR uygulamasının yerel yükleyici versiyonunu iki temel yolla oluşturabilirsiniz:

 • Yerel yükleyiciyi uygulama tanımlayıcı dosyası ve başka kaynak dosyalarını temel alarak oluşturabilirsiniz. (Diğer kaynak dosyaları SWF dosyalarını, HTML dosyalarını ve diğer varlıkları içerebilir)

 • Yerel yükleyiciyi bir AIR dosyasına veya AIRI dosyasına dayanarak oluşturabilirsiniz.

ADT’yi oluşturmak istediğiniz yerel yükleyici dosyasıyla aynı işletim sisteminde kullanmanız gerekir. Bundan dolayı, Windows’ta bir EXE dosyası oluşturmak için, Windows’ta ADT’yi çalıştırın. Mac OS’de bir DMG dosyası oluşturmak için, ADT’yi MAC OS’de çalıştırın. Linux için bir DEB veya RPG dosyası oluşturmak üzere ADT’yi Linux’taki AIR 2.6 SDK'den çalıştırın.

Bir AIR uygulamasını dağıtmak için bir yerel yükleyici oluşturduğunuzda, uygulama şu yeteneklere sahip olur:

 • NativeProcess sınıfını kullanarak yerel işlemler başlatabilir ve onlarla etkileşebilir. Ayrıntılar için, aşağıdakilerden birini inceleyin:
 • ADL yerel uzantıları kullanabilir.

 • Dosya türüne bakılmaksızın, herhangi bir dosyayı onu açmak için tanımlanmış varsayılan sistem uygulamasıyla açmak için File.openWithDefaultApplication() yöntemini kullanabilir. (Bir yerel yükleyiciyle yüklenmeyen uygulamalar üzerinde kısıtlamalar vardır. Ayrıntılar için, dil başvurusundaki File.openWithDefaultApplication() girişine ilişkin girişi inceleyin.)

Ancak, yerel bir yükleyici olarak paketlendiğinde uygulama AIR dosya biçiminin avantajlarından bazılarını kaybeder. Tek bir dosya tüm masaüstü bilgisayarlara dağıtılamaz. Yerleşik güncelleme işlevi (ve güncelleme çerçevesi) çalışmaz.

Kullanıcı yerel yükleyici dosyasını çift tıklattığında, dosya AIR uygulamasını yükler. Adobe AIR’in istenen sürümü makinede zaten yüklü değilse, yükleyici onu ağdan indirir ve önce onu yükler. Adobe AIR’in (gerekiyorsa) doğru sürümünün alınacağı bir ağ bağlantısı yoksa, yükleme başarısız olur. Ayrıca, yükleme işlemi işletim sistemi Adobe AIR 2’de desteklenmiyorsa da başarısız olur.

Not: Bir dosyanın yüklü uygulamanızda çalıştırılabilir olmasını istiyorsanız, uygulamanızı paketlediğinizde dosya sisteminde çalıştırılabilir durumda olduğundan emin olun. (Mac ve Linux'ta gerekirse, çalıştırılabilir bayrağını ayarlamak için chmod kullanabilirsiniz.)

Uygulama kaynak dosyalarından bir yerel yükleyici oluşturma

Uygulamanın kaynak dosyalarından bir yerel yükleyici oluşturmak için, -package komutunu aşağıdaki sözdizimi ile kullanın (tek bir komut satırında):

adt -package AIR_SIGNING_OPTIONS 
  -target native 
  [WINDOWS_INSTALLER_SIGNING_OPTIONS] 
  installer_file 
  app_xml 
  [file_or_dir | -C dir file_or_dir | -e file dir ...] ...

Bu sözdizimi, bir AIR dosyasının paketlenmesi için olan sözdizimine benzer (bir yerel yükleyici olmadan). Ancak, bazı farklılıklar vardır:

 • Komuta -target native seçeneğini eklersiniz. ( -target air öğesini belirlerseniz, ADT yerel yükleyici dosyası yerine bir AIR dosyası oluşturur.)

 • Hedef DMG veya EXE dosyasını installer_file olarak belirtirsiniz.

 • İsteğe bağlı olarak, Windows’ta sözdizimi listesine [WINDOWS_INSTALLER_SIGNING_OPTIONS] olarak belirtilen ikinci bir imzalama seçenekleri kümesi ekleyebilirsiniz. Windows’ta, AIR dosyasını imzalamaya ek olarak, Windows Yükleyici dosyasını da imzalayabilirsiniz. AIR dosyasını imzalamak için kullandığınız sertifika türü ve imzalama seçeneği sözdiziminin aynısını kullanın (bkz. ADT kod imzalama seçenekleri ). AIR dosyasını ve yükleyici dosyasını imzalamak için aynı sertifikayı kullanabilirsiniz veya farklı sertifikalar belirleyebilirsiniz. Bir kullanıcı web’den imzalı bir Windows Yükleyici dosyası indirdiğinde, Windows dosyanın kaynağını o sertifikayı temel alarak tanımlar.

-target seçeneği dışındaki diğer ADT seçenekleriyle ilgili ayrıntı için bkz. AIR Geliştirici Aracı (ADT) .

Aşağıdaki örnek bir DMG dosyası oluşturur (Mac OS için bir yerel yükleyici dosyası):

adt -package 
  -storetype pkcs12 
  -keystore myCert.pfx 
  -target native 
  myApp.dmg 
  application.xml 
  index.html resources

Aşağıdaki örnek bir EXE dosyası oluşturur (Windows için bir yerel yükleyici dosyası):

adt -package 
  -storetype pkcs12 
  -keystore myCert.pfx 
  -target native 
  myApp.exe 
  application.xml 
  index.html resources

Aşağıdaki örnek bir EXE dosyası oluşturur ve onu imzalar:

adt -package 
  -storetype pkcs12 
  -keystore myCert.pfx 
  -target native 
  -storetype pkcs12 
  -keystore myCert.pfx 
  myApp.exe 
  application.xml 
  index.html resources

Yerel uzantıları kullanan bir uygulama için yerel bir yükleyici oluşturma

Uygulamaya yönelik kaynak dosyalardan ve uygulamanın gerektirdiği yerel uzantı paketlerinden yerel bir yükleyici oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki sözdizimiyle -package komutunu kullanın (tek bir komut satırında):

adt -package AIR_SIGNING_OPTIONS 
  -migrate MIGRATION_SIGNING_OPTIONS 
  -target native 
  [WINDOWS_INSTALLER_SIGNING_OPTIONS] 
  installer_file 
  app_xml 
  -extdir extension-directory 
  [file_or_dir | -C dir file_or_dir | -e file dir ...] ...

Bu sözdizimi, iki ek seçenekle birlikte yerel bir yükleyiciyi paketlemek için kullanılan sözdizimiyle aynıdır. Uygulamanın kullandığı ANE dosyalarını (yerel uzantıları) içeren dizini belirtmek için -extdir extension-directory seçeneğini kullanın. Birincil kod imzalama sertifikası, önceki sürümde kullanılan sertifikadan farklı olduğunda, bir uygulamaya yönelik güncellemeyi geçiş imzası ile imzalamak için isteğe bağlı -migrate bayrağını ve MIGRATION_SIGNING_OPTIONS parametrelerini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Bir AIR uygulamasının güncellenmiş sürümünü imzalama .

ADT seçenekleri hakkında ayrıntılar için bkz. AIR Geliştirici Aracı (ADT) .

Aşağıdaki örnek yerel uzantıları kullanan bir uygulama için bir DMG dosyası (Mac OS için yerel bir yükleyici dosyası) oluşturur.

adt -package 
  -storetype pkcs12 
  -keystore myCert.pfx 
  -target native 
  myApp.dmg 
  application.xml 
  -extdir extensionsDir 
  index.html resources

AIR dosyasından veya AIRI dosyasından bir yerel yükleyici oluşturmak.

ADT’yi bir AIR veya AIRI dosyasını temel alarak bir yerel yükleyici dosyası oluşturmak için kullanabilirsiniz. AIR dosyasını temel alarak bir yerel yükleyici oluşturmak için, ADT -package komutunu aşağıdaki sözdizimi (tek bir komut satırında) ile kullanın:

adt -package 
  -target native 
  [WINDOWS_INSTALLER_SIGNING_OPTIONS] 
  installer_file 
  air_file

Bu sözdizimi AIR uygulamasının kaynak dosyalarını temel alarak yerel yükleyici oluşturmak için olan sözdizimine benzer. Ancak, bazı farklılıklar vardır:

 • Kaynak olarak, uygulama tanımlayıcı dosyası ve AIR uygulamasına ilişkin diğer kaynak dosyalarının yerine bir AIR dosyası belirtirsiniz.

 • AIR dosyası zaten imzalı olduğu için imzalama seçeneklerini belirtmeyin.

AIRI dosyasını temel alarak bir yerel yükleyici oluşturmak için, ADT -package komutunu aşağıdaki sözdizimi (tek bir komut satırında) ile kullanın:

adt AIR_SIGNING_OPTIONS 
  -package 
  -target native 
  [WINDOWS_INSTALLER_SIGNING_OPTIONS] 
  installer_file 
  airi_file

Bu sözdizimi, yerel yükleyicinin bir AIR dosyası temel alınarak oluşturulması için olan sözdizimine benzer. Ancak, bazı farklılıklar vardır:

 • Kaynak olarak bir AIRI dosyası belirtirsiniz.

 • Hedef AIR uygulaması için imzalama seçenekleri belirtirsiniz.

Aşağıdaki örnek bir AIR dosyasını temel alarak bir DMG dosyası oluşturur (Mac OS için bir yerel yükleyici dosyası):

adt -package -target native myApp.dmg myApp.air

Aşağıdaki örnek bir AIR dosyasını temel alarak bir EXE dosyası oluşturur (Windows için bir yerel yükleyici dosyası):

adt -package -target native myApp.exe myApp.air

Aşağıdaki örnek bir EXE dosyası oluşturup (bir AIR dosyasını temel alarak) onu imzalar:

adt -package -target native -storetype pkcs12 -keystore myCert.pfx myApp.exe myApp.air

Aşağıdaki örnek bir AIRI dosyasını temel alarak bir DMG dosyası oluşturur (Mac OS için bir yerel yükleyici dosyası):

adt -storetype pkcs12 -keystore myCert.pfx -package -target native myApp.dmg myApp.airi

Aşağıdaki örnek bir AIRI dosyasını temel alarak bir EXE dosyası oluşturur (Windows için bir yerel yükleyici dosyası):

adt -storetype pkcs12 -keystore myCert.pfx -package -target native myApp.exe myApp.airi

Aşağıdaki örnek bir EXE dosyası (bir AIRI dosyasına bağlı olarak) oluşturur ve bunu hem AIR hem de yerel Windows imzası ile imzalar:

adt -package -storetype pkcs12 -keystore myCert.pfx -target native -storetype pkcs12 -keystore myCert.pfx myApp.exe myApp.airi