Aygıt profilleri

Adobe AIR 2 ve üstü

Profiller, uygulamanızın çalıştığı bilgi işlem aygıtlarının sınıflarını tanımlayan bir mekanizmadır. Profil, belirli bir aygıt sınıfında genellikle desteklenen API gruplarını ve özelliklerini tanımlar. Kullanılabilir profiller şunları içerir:

 • desktop

 • extendedDesktop

 • mobileDevice

 • extendedMobileDevice

Uygulamanız için uygulama tanımlayıcısında profil tanımlayabilirsiniz. Dahil olan profillerdeki bilgisayarların ve aygıtların kullanıcıları uygulamanızı yükleyebilir. Diğer bilgisayar ve aygıtların kullanıcıları yükleyemez. Örneğin, uygulama tanımlayıcınıza yalnızca masaüstü profilini dahil ederseniz, kullanıcılar yalnızca masaüstü bilgisayarlarda uygulamanızı yükleyip çalıştırabilir.

Uygulamanızın gerçekten desteklemediği bir profil dahil ederseniz, bu tür ortamlardaki kullanıcı deneyimi kötü olabilir. Uygulama tanımlayıcıda herhangi bir profil belirtmezseniz, AIR uygulamanızı sınırlandırmaz. Uygulamanızı desteklenen biçimlerden herhangi biriyle paketleyebilirsiniz ve herhangi bir profile sahip kullanıcı uygulamayı yükleyebilir, ancak uygulama çalışma zamanında düzgün çalışmayabilir.

Mümkün olduğu yerlerde, uygulamanızı paketlerken profil sınırlamaları zorla uygulanır. Örneğin, yalnızca extendedDesktop profilini dahil ederseniz, uygulamanızı AIR dosyası olarak paketleyemezsiniz. Yalnızca yerel yükleyici olarak paketleyebilirsiniz. Aynı şekilde, mobileDevice profilini dahil etmezseniz, uygulamanızı Android APK olarak paketleyemezsiniz.

Tek bir bilgi işlem aygıtı birden fazla profili destekleyebilir. Örneğin, masaüstü bilgisayarlardaki AIR hem masaüstü hem de extendedDesktop profillerinin uygulamalarını destekler. Ancak, genişletilmiş masaüstü profili uygulaması yerel işlemlerle iletişim kurabilir ve yerel yükleyici (exe, dmg, deb veya rpm) olarak PAKETLENMELİDİR. Diğer tarafta bir masaüstü profili uygulaması yerel bir işlemle iletişim kuramaz. Bir masaüstü profili uygulaması AIR dosyası veya yerel yükleyici olarak paketlenebilir.

Profile bir özelliğin dahil edilmesi, profilin tanımlandığı aygıt sınıfı için bu özelliğin yaygın olarak desteklendiğini gösterir. Ancak bu, bir profildeki her aygıtın her özelliği desteklediği anlamına gelmez. Örneğin, tümü olmasa da bir çok mobil telefon bir akselerometre içerir. Evrensel desteğe sahip olmayan sınıflar ve özellikler genelde özelliği kullanmadan önce denetleyebileceğiniz bir boolean özelliğine sahiptir. Örneğin akselerometre durumunda, geçerli aygıtın desteklenen bir akselerometreye sahip olup olmadığını belirlemek için statik Accelerometer.isSupported özelliğini test edebilirsiniz.

Aşağıdaki profiller uygulama tanımlayıcısındaki supportedProfiles öğesi kullanılarak AIR uygulamanıza atanabilir:

Masaüstü
Masaüstü profili, bir masaüstü bilgisayarda AIR dosyaları olarak yüklenen AIR uygulamaları için bir takım özellikler tanımlar. Bu uygulamalar desteklenen masaüstü platformlarında (Mac OS, Windows ve Linux) yüklenir ve çalışır. AIR 2’den önceki AIR sürümlerinde geliştirilen AIR uygulamaları masaüstü profilinde sayılabilir. Bazı API’ler bu profilde işlev görmez. Örneğin, masaüstü uygulamaları yerel işlemlerle iletişim kuramaz.

Genişletilmiş masaüstü
Genişletilmiş masaüstü profili bir yerel yükleyiciye paketlenip onunla yüklenen AIR uygulamaları için bir takım özellikler tanımlar. Bu yerel yükleyiciler Windows’ta EXE dosyaları, Mac OS’de DMG dosyaları ve Linux’ta BIN, DEB veya RPM dosyalarıdır. Genişletilmiş masaüstü uygulamaları masaüstü profili uygulamalarında olmayan ek özelliklere sahiptir. Daha fazla bilgi için bkz. Masaüstü yerel yükleyicisini paketleme .

Mobil aygıt
Mobil aygıt profili, cep telefonu ve tablet gibi mobil aygıtlara yüklenen uygulamalar için bir takım özellikler tanımlar. Bu uygulamalar, Android, Blackberry Tablet OS ve iOS gibi desteklenen mobil platformlarda desteklenir.

Genişletilmiş mobil aygıt
Genişletilmiş mobil aygıt profili, mobil aygıtlarda yüklü olan uygulamalar için bir takım özellikler tanımlar. Şu anda, bu profili destekleyen aygıt bulunmamaktadır.

Uygulama tanımlayıcı dosyasında hedef profillerinin kısıtlanması

AIR 2'den itibaren, uygulama tanımlayıcı dosyası hedef profilleri kısıtlamanıza izin veren bir supportedProfiles öğesi içerir. Örneğin, aşağıdaki ayar uygulamanın yalnızca masaüstü profillerinde kullanılabilir olduğunu belirler:
<supportedProfiles>desktop</supportedProfiles>

Bu öğe ayarlandığında, uygulama yalnızca sizin listelediğiniz profillerde paketlenebilir. Aşağıdaki değerleri kullanın:

 • desktop —Masaüstü profili

 • extendedDesktop —Genişletilmiş masaüstü profili

 • mobileDevice —Mobil aygıt profili

supportedProfiles öğesi isteğe bağlıdır. Bu öğeyi uygulama tanımlayıcı dosyasına dahil etmediğinizde, uygulama herhangi bir profil için paketlenebilir ve dağıtılabilir.

supportedProfiles öğesinde birden fazla profil belirtmek için, her birini aşağıda gösterildiği gibi bir boşluk karakteriyle bölün:

<supportedProfiles>desktop extendedDesktop</supportedProfiles>

Farklı profillerin yetenekleri

Aşağıdaki tablo tüm profillerde desteklenmeyen sınıfları ve özellikleri listeler.

Sınıf veya Özellik

desktop

extendedDesktop

mobileDevice

Akselerometre (Accelerometer.isSupported)

Hayır

Hayır

Kontrol edin

Erişilebilirlik (Capabilities.hasAccessibility)

Evet

Evet

Hayır

Akustik yankı iptali (Microphone.getEnhancedMicrophone())

Evet

Evet

Hayır

ActionScript 2

Evet

Evet

Hayır

CacheAsBitmap matrisi

Hayır

Hayır

Evet

Camera (Camera.isSupported)

Evet

Evet

Evet

CameraRoll

Hayır

Hayır

Evet

CameraUI (CameraUI.isSupported)

Hayır

Hayır

Evet

Sabit çalışma zamanı paketleri

Evet

Evet

Evet

ContextMenu (ContextMenu.isSupported)

Evet

Evet

Hayır

DatagramSocket (DatagramSocket.isSupported)

Evet

Evet

Evet

DockIcon (NativeApplication.supportsDockIcon)

Kontrol edin

Kontrol edin

Hayır

Sürükle bırak (NativeDragManager.isSupported)

Evet

Evet

Kontrol edin

EncyptedLocalStore (EncyptedLocalStore.isSupported)

Evet

Evet

Evet

Flash Erişimi (DRMManager.isSupported)

Evet

Evet

Hayır

GameInput (GameInput.isSupported)

Hayır

Hayır

Hayır

Geolocation (Geolocation.isSupported)

Hayır

Hayır

Kontrol edin

HTMLLoader (HTMLLoader.isSupported)

Evet

Evet

Hayır

IME (IME.isSupported)

Evet

Evet

Kontrol edin

LocalConnection (LocalConnection.isSupported)

Evet

Evet

Hayır

Microphone (Microphone.isSupported)

Evet

Evet

Kontrol edin

Çok kanallı ses (Capabilities.hasMultiChannelAudio())

Hayır

Hayır

Hayır

Yerel Uzantılar

Hayır

Evet

Evet

NativeMenu (NativeMenu.isSupported)

Evet

Evet

Hayır

NativeProcess (NativeProcess.isSupported)

Hayır

Evet

Hayır

NativeWindow (NativeWindow.isSupported)

Evet

Evet

Hayır

NetworkInfo (NetworkInfo.isSupported)

Evet

Evet

Kontrol edin

Dosyaları varsayılan uygulamayla açma

Sınırlı

Evet

Hayır

PrintJob (PrintJob.isSupported

Evet

Evet

Hayır

SecureSocket (SecureSocket.isSupported)

Evet

Evet

Kontrol edin

ServerSocket (ServerSocket.isSupported)

Evet

Evet

Evet

Shader

Evet

Evet

Sınırlı

Stage3D (Stage.stage3Ds.length)

Evet

Evet

Evet

Sahne alanı yönlendirmesi (Stage.supportsOrientationChange)

Hayır

Hayır

Evet

StageVideo

Hayır

Hayır

Kontrol edin

StageWebView (StageWebView.isSupported)

Evet

Evet

Evet

Oturum açıldığında uygulamayı başlatma (NativeApplication.supportsStartAtLogin)

Evet

Evet

Hayır

StorageVolumeInfo (StorageVolumeInfo.isSupported)

Evet

Evet

Hayır

Sistem boşta modu

Hayır

Hayır

Evet

SystemTrayIcon (NativeApplication.supportsSystemTrayIcon)

Kontrol edin

Kontrol edin

Hayır

Metin Mizanpajı Çerçevesi girdisi

Evet

Evet

Hayır

Updater (Updater.isSupported)

Evet

Hayır

Hayır

XMLSignatureValidator (XMLSignatureValidator.isSupported)

Evet

Evet

Hayır

Tablodaki girişler şu anlamlara sahiptir:

 • Kontrol edin — Özellik profildeki bazı aygıtlar tarafından desteklenir, ancak hepsi tarafından desteklenmez. Uygulamanın desteklenip desteklenmediğini kullanmadan önce çalışma zamanında kontrol edebilirsiniz.

 • Sınırlı — Özellik desteklenir ancak önemli sınırlamalara sahiptir. Daha fazla bilgi için ilgili belgelere bakın.

 • Hayır — Özellik profilde desteklenmez.

 • Evet — Özellik profilde desteklenir. Bireysel bilgi işlem aygıtlarında bir özellik için gerekli olan donanımın olmayabileceğini unutmayın. Örneğin, tüm telefonlar kameraya sahip değildir.

ADL ile hata ayıklarken profilleri belirleme

ADL, uygulama açıklayıcı dosyasının supportedProfiles öğesinde desteklenen profilleri belirtip belirtmediğinizi kontrol eder. Belirtmeniz durumunda, ADL varsayılan olarak, hata ayıklama yaparken profil olarak listelenen ilk desteklenen profili kullanır.

-profile komut satırı argümanını kullanarak ADL hata ayıklama oturumu için bir profil belirtebilirsiniz. (Bkz. AIR Hata Ayıklama Başlatıcısı (ADL) .) Bu argümanı uygulama açıklayıcı dosyasının supportedProfiles öğesinde bir profil belirleseniz de belirlemeseniz de kullanabilirsiniz. Ancak, bir supportedProfiles öğesi belirlerseniz, bu öğe komut satırında belirttiğiniz profili içermelidir. Aksi takdirde, ADL hata üretir.