AIR Geliştirici Aracı (ADT)

AIR Geliştirici Aracı (ADT), AIR uygulamaları geliştirmek için kullanılan çok amaçlı komut satırı aracıdır. Aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için ADT'yi kullanabilirsiniz:

  • Bir AIR uygulamasını .air yükleme dosyası olarak paketleme

  • Bir AIR uygulamasını yerel yükleyici olarak paketleme. Örneğin, Windows'ta .exe yükleyici dosyası, iOS'de .ipa ya da Android'de .apk olarak paketleme.

  • AIR Yerel Uzantı (ANE) dosyası olarak yerel bir uzantıyı paketleyin.

  • Bir AIR uygulamasını dijital sertifikayla imzalama

  • Uygulama güncellemeleri için kullanılan dijital imzayı değiştirme (geçiş yapma)

  • Bir bilgisayara bağlı aygıtları belirleme

  • Kendinden imzalı dijital kod imzalama sertifikası oluşturma

  • Mobil bir aygıtta uygulamayı uzaktan yüklemeyi başlatma ve kaldırma

  • Mobil bir aygıtta AIR çalışma zamanını uzaktan yükleme ve kaldırma

ADT, AIR SDK 'ye dahil olan bir Java programıdır. Kullanmak için Java 1.5 veya daha yüksek bir sürümüne sahip olmanız gerekir. SDK, ADT'yi başlatmak için bir komut dosyası içerir. Bu komut dosyasını kullanmak için Java programının konumu path ortam değişkeninde bulunmalıdır. Path ortam değişkeninizde AIR SDK bin dizini de listeleniyorsa, ADT'yi başlatmak için uygun argümanlarla birlikte komut satırına adt yazabilirsiniz. (Path ortam değişkenini nasıl ayarlayacağınızı bilmiyorsanız, işletim sistemi belgelerinize bakın. Daha fazla yardım için, birçok bilgisayar sisteminde yolu ayarlama yöntemleri Path ortam değişkenleri içinde açıklanır.)

ADT'yi kullanmak için en az 2 GB bilgisayar belleği gereklidir. Bundan daha az belleğe sahipseniz, özellikle iOS için uygulama paketlerken bellek yetersiz kalabilir.

Path değişkeninde hem Java hem de AIR SDK bin dizininin bulunduğunu varsayarak, aşağıdaki temel sözdizimini kullanarak ADT'yi çalıştırabilirsiniz:

adt -command options 
Not: Adobe Flash Builder ve Adobe Flash Professional dahil birçok entegre geliştirme ortamı sizin için AIR uygulamalarını paketleyebilir ve imzalayabilir. Zaten böyle bir geliştirme ortamı kullanıyorsanız, genelde bu ortak görevler için ADT kullanmanız gerekmez. Ancak, entegre geliştirme ortamınız tarafından desteklenmeyen işlevler için komut satırı aracı olarak ADT'yi kullanmanız gerekebilir. Ek olarak, ADT'yi otomatik derleme sürecinin bir parçası şeklinde komut satırı aracı olarak kullanabilirsiniz.