Path ortam değişkenleri

AIR SDK bir komut satırından veya terminalden başlatılabilecek birkaç program içerir. Bu programları SDK bin dizini yolu, path ortam değişkenine dahil olduğunda çalıştırmak genelde daha uygun olabilir.

Burada sunulan bilgiler Windows, Mac ve Linux'ta yolun nasıl ayarlanacağını açıklar ve kullanışlı bir kılavuzdur. Ancak, bilgisayar konfigürasyonları çok fazla çeşitlilik gösterir. Bu nedenle bu yordam her sistem için uygun olmayabilir. Bu durumda, gerekli bilgileri işletim sistemi belgelerinizden veya İnternet'ten bulabilmeniz gerekir.

Bash kabuğunu kullanarak Linux ve Mac OS'de PATH değişkenini ayarlama

Bir terminal penceresine kodu yazdığınızda, yazdığınızı okuyan ve uygun bir şekilde yanıt vermeye çalışan program olan kabuk, önce dosya sisteminde komut programını bulmalıdır. Kabuk, $PATH adlı ortam değişkeninde saklanan dizinler listesinde komutları arar. Yolda o anda nelerin listelenmiş olduğunu görmek için şunu yazın:

echo $PATH

Bu aşağıdaki gibi görünen, iki nokta üst üste işaretiyle ayrılmış dizin listesini döndürür:

/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/x11/bin

Amaç kabuğun ADT ve ADL araçlarını bulabilmesi için yolu AIR SDK bin dizini listesine eklemektir. AIR SDK'yi /Users/fred/SDKs/AIR konumuna yerleştirdiğinizi varsayarsak, aşağıdaki komut yola gerekli dizinleri ekleyecektir:

export PATH=$PATH:/Users/fred/SDKs/AIR/bin:/Users/fred/SDKs/android/tools
Not: Yolunuz boşluk karakterleri içeriyorsa şurada olduğu gibi bu karakterlerin önüne ters eğik çizgi yerleştirin:
/Users/fred\ jones/SDKs/AIR\ 2.5\ SDK/bin

İşe yaradığından emin olmak için echo komutunu tekrar kullanabilirsiniz:

echo $PATH 
/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/x11/bin:/Users/fred/SDKs/AIR/bin:/Users/fred/SDKs/android/tools

Şimdilik her şey yolunda. Artık aşağıdaki komutları yazdığınızda umut verici yanıtlar alabilmeniz gerekir:

adt -version

$PATH değişkenini doğru şekilde değiştirdiyseniz komut ADT sürümünü bildirmelidir.

Ancak hala bir sorun var; bir daha yeni bir terminal penceresi açışınızda, yoldaki yeni girişlerin orada olmadığını göreceksiniz. Her yeni terminal açışınızda yolu ayarlama komutu çalıştırılmalıdır.

Bu sorunun yaygın çözümlerinden biri komutu kabuğunuzun kullandığı başlangıç komut dosyalarından birine eklemektir. Mac OS'de, ~/username dizininde .bash_profile dosyasını oluşturabilirsiniz. Her yeni terminal penceresi açışınızda çalıştırılır. Ubuntu'da, yeni bir terminal penceresi açtığınızda çalışan başlangıç komut dosyası .bashrc dosyasıdır. Diğer Linux dağıtımları ve kabuk programlarının benzer kuralları vardır.

Komutu kabuk başlangıç komut dosyasına eklemek için:

 1. Giriş dizininize değiştirin:

  cd
 2. Kabuk konfigürasyon profilini (gerekirse) oluşturun ve yazdığınız metni “ cat >> ” ile dosyanın sonuna yeniden yönlendirin. İşletim sisteminiz ve kabuğunuz için uygun olan dosyayı kullanın. Örneğin Mac OS'de .bash_profile dosyasını ve Ubuntu'da .bashrc dosyasını kullanabilirsiniz.

  cat >> .bash_profile
 3. Dosyaya eklenecek metni girin:

  export PATH=$PATH:/Users/cward/SDKs/android/tools:/Users/cward/SDKs/AIR/bin
 4. Klavyede CTRL-SHIFT-D tuşlarına basarak metin yeniden yönlendirmesini sonlandırın.

 5. Her şeyin doğru olduğundan emin olmak için dosyayı görüntüleyin:

  cat .bash_profile
 6. Yolu kontrol etmek için yeni bir terminal penceresi açın:

  echo $PATH

  Eklediğiniz yollar listelenmelidir.

Daha sonra farklı bir dizinde SDK'lerden birinin yeni bir sürümünü oluşturursanız, konfigürasyon dosyasında path komutunu güncellediğinizden emin olun. Aksi takdirde, kabuk eski sürümü kullanmaya devam eder.

Windows'ta Path değişkenini ayarlama

Windows'ta bir komut penceresi açtığınızda, o pencere sistem özelliklerinde tanımlanan global ortam değişkenlerini devralır. Önemli değişkenlerden biri, çalıştırmak için bir programın adını yazdığınızda komut programının arama yaptığı dizin listesi olan path değişkenidir. Bir komut penceresini kullanırken path değişkenine geçerli olarak nelerin dahil olduğunu görmek için şunu yazabilirsiniz:

set path

Bu aşağıdaki gibi görünen noktalı virgülle ayrılmış dizin listesini gösterir:

Path=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem

Amaç komut programının ADT ve ADL araçlarını bulabilmesi için path değişkenini AIR SDK bin dizini listesine eklemektir. AIR SDK'sini C:\SDKs\AIR konumuna yerleştirdiğinizi varsayarsak, doğru yol girişini aşağıdaki yordamla ekleyebilirsiniz:

 1. Denetim Masasından veya Bilgisayarım simgesini sağ tıklatıp menüden Özellikler öğesini seçerek Sistem Özellikleri iletişim kutusunu açın.

 2. Gelişmiş sekmesinde, Ortam Değişkenleri düğmesini tıklatın.

 3. Ortam Değişkenleri iletişim kutusunun Sistem değişkenleri bölümünde Path girişini seçin

 4. Düzen'i tıklatın.

 5. Değişken değeri alanında metnin sonuna kaydırın.

 6. Geçerli değerin en sonuna aşağıdaki metni girin:

  ;C:\SDKs\AIR\bin
 7. Yolu kaydetmek için tüm iletişim kutularında Tamam'ı tıklatın.

Açık komut penceresi varsa ortamların güncellenmediğinin farkına varın. Yeni bir komut penceresi açın ve yolların doğru olarak ayarlandığından emin olmak için şu komutu yazın:

adt -version

AIR SDK'nin konumunu daha sonra değiştirirseniz veya yeni bir sürüm eklerseniz, path değişkenini güncellemeyi unutmayın.