ADT hata mesajları

Aşağıdaki tablolar ADT programı tarafından bildirilebilecek olası hataları ve bunların olası nedenlerini listeler:

Uygulama tanımlayıcı doğrulama hataları

Hata kodu

Açıklama

Notlar

100

Uygulama tanımlayıcı ayrıştırılamıyor

Uygulama tanımlayıcı dosyasındaki kapatılmamış etiketler gibi XML sözdizimi hatalarını kontrol edin.

101

Ad alanı eksik

Eksik ad alanını ekleyin.

102

Geçersiz ad alanı

Ad alanı yazımını kontrol edin.

103

Beklenmeyen öğe veya nitelik

Sorunlu öğeleri ve nitelikleri kaldırın. Tanımlayıcı dosyada özel değerler geçerli değil.

Öğe ve nitelik adlarının yazımını kontrol edin.

Öğelerin doğru üst öğede konumlandırıldığından ve niteliklerin doğru öğelerle kullanıldığından emin olun.

104

Eksik öğe veya nitelik

Gerekli öğe veya niteliği ekleyin.

105

Öğe veya nitelik geçersiz değer içeriyor

Sorunlu değeri düzeltin.

106

Geçersiz pencere nitelik bileşimi

transparency = true ve systemChrome = standard gibi bazı pencere ayarları birlikte kullanılamaz. Uyumsuz ayarlardan birini değiştirin.

107

Minimum pencere boyutu maksimum pencere boyutundan büyük

Minimum veya maksimum boyut ayarını değiştirin.

108

Nitelik önceki öğede zaten kullanılmış

109

Yinelenen öğe.

Yinelenen öğeyi kaldırın.

110

Belirtilen türde en az bir öğe gerekir.

Eksik öğeyi ekleyin.

111

Uygulama tanımlayıcısında listelenen profillerden hiçbiri yerel uzantıları desteklemiyor.

supportedProfies listesine yerel uzantıları destekleyen bir profil ekleyin.

112

AIR hedefi yerel uzantıları desteklemez.

Yerel uzantıları destekleyen bir hedef seçin.

113

<nativeLibrary> ve <initializer> birlikte sağlanmalıdır.

Yerel uzantıdaki her yerel kütüphane için bir başlatıcı işlevi belirtilmelidir.

114

<nativeLibrary> öğesi olmadan <finalizer> öğesi bulundu.

Platform yerel kütüphane kullanmıyorsa bir sonlandırıcı belirtmeyin.

115

Varsayılan platform bir yerel uygulama içermemelidir.

Varsayılan platform öğesinde yerel kütüphane belirtmeyin.

116

Tarayıcı başlatma bu hedef için desteklenmiyor.

<allowBrowserInvocation> öğesi belirtilen paketleme hedefi için true olamaz.

117

Bu hedef, yerel uzantıları paketlemek için en azından n ad alanını gerektirir.

Uygulama tanımlayıcısındaki AIR ad alanını desteklenen bir değer olarak değiştirin.

Ad alanları, öğeler, nitelikler ve bunların geçerli değerleri hakkında bilgi için bkz. AIR uygulama tanımlayıcı dosyaları .

Uygulama simgesi hataları

Hata kodu

Açıklama

Notlar

200

Simge dosyası açılamıyor

Dosyanın belirtilen yolda mevcut olup olmadığını kontrol edin.

Dosyanın açılabildiğinden emin olmak için başka bir uygulama kullanın.

201

Simge yanlış boyutta

Simge boyutu (piksel cinsinden) XML etiketiyle eşleşmeli. Örneğin, uygulama tanımlayıcı öğesi verildiğinde:

<image32x32>icon.png</image32x32>

icon.png içindeki görüntü tam olarak 32x32 piksel olmalı.

202

Simge dosyası, desteklenmeyen bir görüntü biçimi içeriyor.

Yalnızca PNG biçimi desteklenir. Uygulamanızı paketlemeden önce diğer biçimlerdeki görüntüleri dönüştürün.

Uygulama dosyası hataları

Hata kodu

Açıklama

Notlar

300

Eksik dosya veya dosya açılamıyor

Komut satırında belirtilen bir dosya bulunamadı veya açılamıyor.

301

Uygulama tanımlayıcı dosyası eksik veya açılamıyor

Uygulama tanımlayıcı dosyası belirtilen yolda bulunamadı veya açılamıyor.

302

Pakette kök içerik dosyası eksik

Uygulama tanımlayıcının <content> öğesinde referans verilen SWF veya HTML dosyası, ADT komut satırında listelenen dosyalara dahil edilerek pakete eklenmeli.

303

Pakette simge dosyası eksik

Uygulama tanımlayıcıda belirtilen simge dosyaları, ADT komut satırında listelenen dosyalar arasına dahil edilerek pakete eklenmeli. Simge dosyaları otomatik olarak eklenmez.

304

Başlangıç penceresi içeriği geçersiz

Uygulama tanımlayıcının <content> öğesinde referans verilen dosya geçerli bir HTML veya SWF dosyası olarak tanınmadı.

305

Başlangıç penceresi içeriği SWF sürümü, ad alanı sürümünü aşıyor

Uygulama tanımlayıcının <content> öğesinde referans verilen dosyanın SWF sürümü, tanımlayıcı ad alanında belirtilen AIR sürümü tarafından desteklenmiyor. Örneğin, bir SWF10 (Flash Player 10) dosyasını bir AIR 1.1 uygulamasının başlangıç içeriği olarak paketlemeye çalışmak bu hatayı yaratacaktır.

306

Profil desteklenmiyor.

Uygulama tanımlayıcısı dosyasının içinde belirttiğiniz profil desteklenmiyor. Bkz. supportedProfiles .

307

Ad alanı en az nnn olmalıdır.

Uygulamada kullanılan özellikler için uygun ad alanını kullanın (2.0 ad alanı gibi).

Diğer hatalar için çıkış kodları

Çıkış kodu

Açıklama

Notlar

2

Kullanım hatası

Komut satırı argümanlarında hatalar olup olmadığını kontrol eder.

5

Bilinmeyen hata

Bu hata, yaygın hata koşullarıyla açıklanamayan bir durumu gösterir. Olası kök nedenler ADT ve Java Çalışma Zamanı Ortamı arasındaki uyumsuzluğu, bozuk ADT veya JRE yüklemelerini ve ADT içindeki programlama hatalarını içerir.

6

Çıktı dizinine yazılamadı

Belirtilen (veya uygulanan) çıktı dizininin erişilebilir olduğundan ve bunu içeren sürücünün yeterli disk alanına sahip olduğundan emin olun.

7

Sertifikaya erişilemedi

Anahtar deposuna giden yolun doğru biçimde belirtildiğinden emin olun.

Anahtar deposu içindeki sertifikanın erişilebilir olup olmadığını kontrol edin. Java 1.6 Keytool yardımcı programı, sorun giderme sertifikası erişim sorunlarına yardımcı olmak üzere kullanılabilir.

8

Geçersiz sertifika

Sertifika dosyası yanlış biçimlendirilmiş, değiştirilmiş, süresi dolmuş veya iptal edilmiş.

9

AIR dosyası imzalanamadı

ADT'ye aktarılan imzalama seçeneklerini doğrulayın.

10

Zaman damgası oluşturulamadı

ADT, zaman damgası sunucusuna bağlantı oluşturamadı. İnternet'e bir proxy sunucusu aracılığıyla bağlandığınızda, JRE proxy ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir.

11

Sertifika oluşturma hatası

İmza oluşturmak için kullanılan komut satırı argümanlarını doğrulayın.

12

Geçersiz giriş

Komut satırında ADT'ye aktarılan diğer argümanları ve dosya yollarını doğrulayın.

13

Eksik aygıt SDK'si

SDK konfigürasyonunu doğrulayın. ADT belirtilen komutu yürütmek için gerekli olan aygıt SDK'sini bulamadı.

14

Aygıt hatası

ADT aygıt sınırlaması veya sorunu nedeniyle komutu yürütemiyor. Örneğin, bu çıkış kodu gerçekten yüklü olmayan bir uygulama kaldırılmaya çalışıldığında atılır.

15

Aygıt yok

Bir aygıtın takılı ve açık olduğunu ya da taklitçinin çalıştığını doğrulayın.

16

Eksik GPL bileşenleri

Geçerli AIR SDK'si talep işlemini gerçekleştirmek için gereken tüm bileşenleri içermiyor.

17

Aygıt paketleme aracı başarısız oldu.

Beklenen işletim sistemi bileşenleri eksik olduğundan paket oluşturulamadı.

Android hataları

Çıkış kodu

Açıklama

Notlar

400

Geçerli Android sdk sürümü niteliği desteklemiyor.

Nitelik adının doğru yazılıp yazılmadığını ve görüldüğü öğe için geçerli bir nitelik olup olmadığını denetleyin. Nitelik Android 2.2'den sonra çıkmışsa ADT komutunda -platformsdk bayrağını ayarlamanız gerekebilir.

401

Geçerli Android sdk sürümü nitelik değerini desteklemiyor

Nitelik değerinin doğru yazılıp yazılmadığını ve nitelik için geçerli bir değer olup olmadığını denetleyin. Nitelik değeri Android 2.2'den sonra çıkmışsa ADT komutunda -platformsdk bayrağını ayarlamanız gerekebilir.

402

Geçerli Android sdk sürümü XML etiketini desteklemiyor

XML etiketi adının doğru yazılıp yazılmadığını ve geçerli bir Android bildirim belgesi öğesi olup olmadığını denetleyin. Öğe Android 2.2'den sonra çıkmışsa ADT komutunda -platformsdk bayrağını ayarlamanız gerekebilir.

403

Android etiketinin geçersiz kılınmasına izin verilmez

Uygulama AIR kullanımı için ayrılmış bir Android bildirim belgesi öğesini geçersiz kılmaya çalışıyor. Bkz. Android ayarları .

404

Android niteliğinin geçersiz kılınmasına izin verilmez

Uygulama AIR kullanımı için ayrılmış bir Android bildirim belgesi niteliğini geçersiz kılmaya çalışıyor. Bkz. Android ayarları .

405

Android etiketi %1 manifestAdditions etiketindeki ilk öğe olmalıdır

Belirtilen etiketi gerekli konuma taşıyın.

406

Android etiketi %2 öğesinin %1 niteliği içinde %3 geçersiz değeri bulunuyor.

Nitelik için geçerli bir değer sağlayın.