Yerel uzantı seçenekleri

Yerel uzantı seçenekleri, yerel bir uzantı için bir ANE dosyasını paketlemeye yönelik seçenekleri ve dosyaları belirtir. Bu seçenekleri -target seçeneğinin ane olduğu bir ADT paketi komutuyla kullanın.

extension-descriptor -swc swcPath 
   -platform platformName 
  -platformoptions path/platform.xml 
   FILE_OPTIONS

extension-descriptor Yerel uzantının tanımlayıcı dosyası.

-swc Yerel uzantı için ActionScript kodunu ve kaynakları içeren SWC dosyası.

-platform Bu ANE dosyasının desteklediği platformun adı. Her birinde kendi FILE_OPTIONS öğesi bulunan birden çok -platform seçeneğini dahil edebilirsiniz.

-platformoptions Bir platform seçenekleri (platform.xml) dosyasına giden yol. Varsayılan olmayan bağlayıcı seçeneklerini, paylaşılan kütüphaneleri ve uzantı tarafından kullanılan üçüncü taraf statik kütüphaneleri belirtmek için bu dosyayı kullanın. Daha fazla bilgi almak ve örnekleri görmek için iOS yerel kütüphanelerine bakın.

FILE_OPTIONS Pakete eklenecek yerel platform dosyalarını (örneğin yerel uzantı paketine eklenecek statik kütüphaneler) belirler. Dosya seçenekleri tam olarak Dosya ve yol seçenekleri içinde açıklanmıştır. (-e seçeneğinin bir ANE dosyası paketlerken kullanılamayacağını unutmayın.)