Android uygulama profili oluşturma seçenekleri

Paketin hedefi apk-profile olduğunda, profil oluşturucu seçenekleri performans ve bellek profili oluşturma işlemleri için hangi önceden yüklenmiş SWF dosyasının kullanılacağını belirtmek üzere kullanılabilir. Profil oluşturucu seçenekleri aşağıdaki sözdizimini kullanır:

-preloadSWFPath directory

-preloadSWFPath Varsa, uygulama belirtilen dizinde önyükleme SWF'sini bulmaya çalışır. Belirtilmezse, ADT, AIR SDK'sindeki önyükleme SWF dosyasını dahil eder.

directory Profil oluşturucu önyükleme SWF dosyasını içeren dizin.