Hata ayıklayıcı bağlantısı seçenekleri

Paketin hedefi apk-debug, ipa-debug veya ipa-debug-interpreter olduğunda uygulamanın uzaktan bir hata ayıklayıcıya bağlanmayı (normalde wifi hata ayıklama için kullanılır) veya uzaktan bir hata ayıklayıcıdan gelen bağlantıyı dinlemeyi (normalde USB hata ayıklama için kullanılır) deneyip denemeyeceğini belirtmek için bağlantı seçenekleri kullanılabilir. Bir hata ayıklayıcıya bağlanmak için -connect seçeneğini kullanın. Bir USB bağlantısı üzerinden hata ayıklayıcıdan bağlantı kabul etmek için -listen seçeneğini kullanın. Bu seçenekler birbirini geçersiz kılar; başka bir deyişle, bunları bir arada kullanamazsınız.

-connect seçeneği aşağıdaki sözdizimini kullanır:

-connect hostString

-connect Varsa, uygulama uzak hata ayıklayıcısına bağlanmaya çalışacaktır.

hostString Flash hata ayıklama aracı FDB'yi çalıştıran bilgisayarı tanımlayan bir dize. Belirtilmezse, uygulama paketin oluşturulduğu bilgisayarda çalışan bir hata ayıklayıcıya bağlanmaya çalışacaktır. Ana bilgisayar dizesi machinename.subgroup.example.com gibi tam nitelikli bir bilgisayar etki alanı adı veya 192.168.4.122 gibi bir IP adresi olabilir. Belirtilen (veya varsayılan) makine bulunamıyorsa, çalışma zamanı geçerli ana bilgisayar adını talep eden bir iletişim kutusu görüntüler.

-listen seçeneği aşağıdaki sözdizimini kullanır:

-listen port

-listen Varsa, uzak hata ayıklayıcısından bir bağlantı bekler.

port (İsteğe bağlı) Dinlenecek bağlantı noktası. Varsayılan olarak, çalışma zamanı 7936 bağlantı noktasını dinler. -listen seçeneğini kullanmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. USB üzerinden FDB ile uzaktan hata ayıklama .