Dosya ve yol seçenekleri

Dosya ve yol seçenekleri pakete dahil olan tüm dosyaları belirtir. Dosya ve yol seçenekleri aşağıdaki sözdizimini kullanır:

files_and_dirs -C dir files_and_dirs -e file_or_dir dir -extdir dir

files_and_dirs AIR dosyasında paketlenecek dosyalar ve dizinler. İstenilen sayıda dosya ve dizin boşluklarla ayrılarak belirtilebilir. Bir dizini listelerseniz, gizli dosyalar haricinde bu dizinin içinde bulunan tüm dosyalar ve alt dizinler pakete eklenir. (Buna ek olarak, uygulama tanımlayıcı dosyası doğrudan veya joker karakter ya da dizin genişletme yoluyla belirtilmişse, yoksayılır ve pakete ikinci defa eklenmez.) Belirtilen dosyalar ve dizinler geçerli dizinde veya geçerli dizinin alt dizinlerinden birinde olmalıdır. Geçerli dizini değiştirmek için -C seçeneğini kullanın.

Önemli: Joker karakterler C seçeneğinin ardından file_or_dir argümanlarında kullanılamaz. (Komut kabukları joker karakterleri, argümanları ADT'ye iletmeden önce genişletir, bu da ADT'nin dosyaları yanlış konumda aramasına neden olur.) Ancak yine de geçerli dizinin yerine geçmesi için nokta karakterini, ".", kullanabilirsiniz. Örnek: -C assets . alt dizinler de dahil olmak üzere varlıklar dizinindeki her şeyi uygulama paketinin kök düzeyine kopyalar.

-C dir files_and_dirs Uygulama paketine eklenen sonraki dosyaları ve dizinleri işlemeden önce çalışma dizinini dir değeri ile değiştirir ( files_and_dirs içinde belirtilir). Dosyalar veya dizinler uygulama paketinin köküne eklenir. Dosya sistemindeki birden çok noktadan dosyaları dahil etmek için – C seçeneği istenilen sayıda kullanılabilir. dir için göreceli bir yol belirtilmişse, yol her zaman orijinal çalışma dizininden çözümlenir.

ADT paketteki dosyaları ve dizinleri işledikçe, geçerli dizin ve hedef dosyalar arasındaki göreceli yollar saklanır. Paket yüklendiğinde, bu yollar uygulama dizini yapısına genişletilir. Bu nedenle, -C release/bin lib/feature.swf dosyasını belirtmek, release/bin/lib/feature.swf dosyasını kök uygulama klasörünün lib alt dizinine yerleştirir.

-e file_or_dir dir Dosyayı veya dizini belirtilen paket dizininin içine yerleştirir. Bu seçenek bir ANE dosyasını paketlerken kullanılamaz.

Not: Uygulama tanımlayıcı dosyasının <content> öğesi, ana uygulama dosyasının uygulama paketi dizin ağacındaki son konumunu belirtmelidir.

-extdir dir dir değeri yerel uzantıları (ANE dosyaları) arayacak dizinin adıdır. Mutlak bir yol veya geçerli dizine bağlı bir yol belirtin. -extdir seçeneğini bir kereden fazla belirtebilirsiniz.

Belirtilen dizin uygulamanın kullandığı yerel uzantılar için ANE dosyalarını içerir. Bu dizindeki her bir ANE dosyası .ane dosya uzantısına sahiptir. Ancak, .ane dosya adı uzantısının önündeki dosya adının uygulama tanımlayıcı dosyasının extensionID öğesinin değeriyle eşleşmesi gerekmez .

Örneğin, -extdir ./extensions parametresini kullanırsanız extensions dizini aşağıdaki gibi görünebilir:

extensions/ 
    extension1.ane 
    extension2.ane 
    
Not: -extdir seçeneğinin kullanımı ADT aracı ve ADL aracı için farklıdır. ADL'de, seçenek her biri paketlenmemiş bir ANE dosyasını içeren alt dizinlere sahip bir dizini belirtir. ADT'de, seçenekler ANE dosyalarını içeren bir dizini belirtir.