ADT ortam değişkenleri

ADT aşağıdaki ortam değişkenlerinin değerlerini okur (ayarlanmışlarsa):

AIR_ANDROID_SDK_HOME , Android SDK'sinin kök dizininin (araçlar klasörünü içeren dizin) yolunu belirtir. AIR 2.6+ SDK ilgili ADT komutlarını uygulamak için gerekli olan Android SDK araçlarını içerir. Bu değeri yalnızca Android SDK'nin farklı bir sürümünü kullanmak için ayarlayın. Bu değişken ayarlıysa, -platformsdk seçeneğini gerektiren ADT komutları çalışırken -platformsdk seçeneğinin belirtilmesi gerekmez. Hem bu değişken hem de komut satırı seçeneği ayarlıysa komut satırında belirtilen yol kullanılır.

AIR_EXTENSION_PATH , bir uygulamanın gerektirdiği yerel uzantıların aranacağı dizinlerin bir listesini belirtir. Bu dizinler listesi tüm yerel uzantı dizinleri ADT komut satırında belirtildikten sonra sıralı olarak aranır. ADL komutu bu ortam değişkenini de kullanabilir.

Not: Bazı bilgisayar sistemlerinde, bu ortam değişkenlerinde saklanan dosya sistemi yollarındaki çift baytlık karakterler yanlış yorumlanabilir. Bu durum oluşursa, ADT'yi çalıştırmak için kullanılan JRE'yi UTF-8 karakter setini kullanacak şekilde ayarlamayı deneyin. Bu, ADT'yi Mac ve Linux'ta başlatmak için kullanılan komut dosyasında varsayılan olarak gerçekleştirilir. Windows adt.bat dosyasında veya ADT'yi doğrudan Java'dan çalıştırdığınızda, Java komut satırında -Dfile.encoding=UTF-8 seçeneğini belirtin.