Masaüstü bilgisayarlar için yerel bir sabit çalışma zamanı paketleme

Yerel bir çalışma zamanı paketi çalışma zamanının ayrılmış sürümü ile birlikte uygulama kodunuzu içeren bir pakettir. Bu şekilde paketlenen bir uygulama, bir kullanıcının bilgisayarında herhangi bir yere yüklü paylaşılan çalışma zamanı yerine paketlenmiş çalışma zamanını kullanır.

Üretilen paket Windows üzerindeki uygulama dosyalarının ve Mac OS üzerindeki bir .app paketinin bağımsız bir klasörüdür. Bu işletim sistemi altında çalışırken hedef işletim sistemine yönelik paket üretmelisiniz. (VMWare gibi sanal bir makine tek bilgisayarda birden çok işletim sistemi çalıştırmak için kullanılabilir.)

Uygulama yüklemeye gerek kalmadan bu klasörden veya paketten çalıştırılabilir.

Avantajlar

 • Bağımsız bir uygulama üretir

 • Yükleme için İnternet erişimi gerekmez

 • Uygulama, çalışma zamanı güncellemelerinden ayrılır

 • Kurumlar belirli uygulama ve çalışma zamanı bileşimini onaylayabilir

 • Geleneksel yazılım dağıtma modelini destekler

 • Ayrı bir çalışma zamanı yeniden dağıtımı gerekmez

 • NativeProcess API'sini kullanabilir

 • Yerel uzantıları kullanabilir

 • File.openWithDefaultApplication() işlevini kısıtlama olmadan kullanabilir

 • Yükleme olmadan bir USB'den veya optik diskten çalışabilir

Dezavantajlar

 • Önemli güvenlik düzeltmeleri, Adobe bir güvenlik yamasını yayınladığında kullanıcılar tarafından otomatik olarak kullanılabilir durumda olmaz

 • .air dosya biçimini kullanamaz

 • Gerekirse kendi yükleyicinizi oluşturmanız gerekir

 • AIR güncelleme API'si ve çerçeve desteklenmez

 • Bir web sayfasından AIR uygulaması yüklemeye ve başlatmaya yönelik AIR tarayıcı içi API'si desteklenmez

 • Windows'ta dosya kaydı tarayıcınız tarafından ele alınmalıdır

 • Uygulama diskinin kapladığı alan daha büyüktür

Windows'ta sabit bir çalışma zamanı paketi oluşturma

Windows için sabit bir çalışma zamanı paketi oluşturmak üzere Windows işletim sistemi altında çalışırken uygulamayı paketlemelisiniz. ADT paket hedefini kullanarak uygulamayı paketleyin:

adt -package 
  -keystore ..\cert.p12 -storetype pkcs12 
  -target bundle 
  myApp 
  myApp-app.xml 
  myApp.swf icons resources

Bu komut, paketi myApp adlı bir dizinde oluşturur. Dizin, çalışma zamanı dosyalarının yanı sıra uygulamanız için dosyaları içerir. Programı doğrudan klasörden çalıştırabilirsiniz. Ancak, program menüsü girişi, kayıt dosyası türleri veya URI şema işleyicileri oluşturmak için gerekli kayıt girişlerini ayarlayan bir yükleyici programı oluşturmalısınız. AIR SDK bu tür yükleyiciler oluşturmaya yönelik araçlar içermez, ancak hem ticari hem ücretsiz açık kaynaklı yükleyici araç takımları dahil birkaç üçüncü taraf seçeneği kullanılabilir durumdadır.

Komut satırındaki -target bundle girişinden sonra ikinci bir imzalama seçeneği ayarını belirterek Windows'taki yerel yürütülebilir dosyayı imzalayabilirsiniz. Bu imzalama seçenekleri yerel Windows imzasını uygularken kullanılacak özel anahtarı ve ilişkilendirilmiş sertifikayı tanımlar. (Bir AIR kod imzalama sertifikası normal şekilde kullanılabilir.) Yalnızca birincil çalıştırılabilir dosya imzalanır. Uygulamanızla paketlenmiş çalıştırılabilir tüm ek dosyalar bu işlemle imzalanmaz.

Dosya türü ilişkisi

Uygulamanızı, Windows'taki genel veya özel dosya türleriyle ilişkilendirmek için yükleyici programınız uygun kayıt girişlerini ayarlamalıdır. Dosya türlerinin, uygulama tanımlayıcı dosyasının dosya türleri öğesinde de listelenmesi gerekir.

Windows dosya türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. MSDN Kütüphanesi: Dosya Türleri ve Dosya İlişkileri

URI işleyici kaydı

Uygulamanızın verilen bir URI şemasını kullanarak URL'yi başlatmayı ele alması için yükleyiciniz gerekli kayıt girişlerini ayarlamalıdır.

Bir URI şemasını işlemek üzere bir uygulamayı kaydetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. MSDN Kütüphanesi: Bir Uygulamayı Bir URL Protokolüne Kaydetme

Mac OS X üzerinde sabit bir çalışma zamanı paketi oluşturma

Mac OS X için sabit bir çalışma zamanı paketi oluşturmak üzere Macintosh işletim sistemi altında çalışırken uygulamayı paketlemelisiniz. ADT paket hedefini kullanarak uygulamayı paketleyin:

adt -package 
  -keystore ../cert.p12 -storetype pkcs12 
  -target bundle 
  myApp.app 
  myApp-app.xml 
  myApp.swf icons resources

Bu komut myApp.app adlı uygulama paketini oluşturur. Paket, çalışma zamanı dosyalarının yanı sıra uygulamanız için dosyaları içerir. myApp.app simgesini çift tıklatarak uygulamayı çalıştırabilir ve bu uygulamayı Uygulamalar klasörü gibi uygun bir konuma sürükleyerek yükleyebilirsiniz. Ancak, dosya türlerini veya URI şema işleyicilerini kaydetmek için uygulama paketi içindeki özellik listesi dosyası düzenlenmelidir.

Dağıtım için bir disk görüntü dosyası (.dmg) oluşturabilirsiniz. Adobe AIR SDK, sabit bir çalışma zamanı paketi için bir dmg dosyası oluşturmaya yönelik araçlar sağlamaz.

Dosya türü ilişkisi

Uygulamanızı Mac OS X üzerinde genel veya özel dosya türleriyle ilişkilendirmek için CFBundleDocumentTypes özelliğini ayarlamak üzere paketteki info.plist dosyasını düzenlemelisiniz. Bkz. Mac OS X Developer Library: Information Property List Key Reference, CFBundleURLTypes (Mac OS X Geliştirici Kütüphanesi: Bilgi Özelliği Listesi Anahtarı Başvurusu CFBundleURLTypes).

URI işleyici kaydı

Uygulamanızın verilen bir URI şemasını kullanarak URL'yi başlatmayı ele alması için CFBundleURLTypes özelliğini ayarlamak üzere paketteki info.plist dosyasını düzenlemelisiniz. Bkz. Mac OS X Geliştirici Kütüphanesi: Bilgi Özelliği Listesi Anahtar Referansı, CFBundleDocumentTypes .