Masaüstü bilgisayarlar için AIR paketlerini dağıtma

AIR uygulamaları, uygulama kodunu ve tüm varlıkları içeren bir AIR paketi olarak dağıtılabilir. Bu paketi, indirme, e-posta gibi genel yöntemlerden biriyle veya CD-ROM gibi bir fiziksel ortamla dağıtabilirsiniz. Kullanıcılar AIR dosyasını çift tıklatarak uygulamayı yükleyebilir. Kullanıcıların web sayfasında tek bir bağlantıyı tıklatarak AIR uygulamanızı (ve gerekirse Adobe® AIR® uygulamasını)yüklemelerine izin vermek için AIR tarayıcı içi API'sini (web tabanlı ActionScript kütüphanesi) kullanabilirsiniz.

AIR uygulamaları ayrıca yerel yükleyiciler olarak paketlenebilir ve dağıtılabilir (başka bir deyişle Windows'ta EXE dosyaları, MAC'te DMG dosyaları ve Linux'ta DEB veya RPM dosyaları olarak). Yerel yükleme paketleri ilgili platform kurallarına göre dağıtılabilir ve yüklenebilir. Uygulamanızı yerel paket olarak dağıtırken, AIR dosyası biçimi avantajlarından bazıları kaybedersiniz. Yani, tek bir yükleme dosyası artık birçok platformda kullanılamaz, AIR güncelleme çerçevesi artık kullanılamaz ve tarayıcı içi API'si artık kullanılamaz.

Masaüstünde bir AIR uygulamasını yükleme ve çalıştırma

Yalnızca AIR dosyasını alıcıya gönderin. Örneğin AIR dosyasını e-posta eki olarak veya bir web sayfasında bağ olarak gönderebilirsiniz.

Kullanıcı AIR dosyasını indirdikten sonra, dosyayı yüklemek için şu talimatları izler:

 1. AIR dosyasını çift tıklatın.

  Adobe AIR bilgisayarda önceden yüklü olmalıdır.

 2. Yükleme penceresinde, varsayılan ayarları seçili halde bırakın ve ardından Devam düğmesini tıklatın.

  Windows'ta AIR otomatik olarak şunları yapar:

  • Uygulamayı Program Dosyaları dizinine yükler

  • Uygulama için bir masaüstü kısayolu oluşturur

  • Başlat Menüsü kısayolu oluşturur.

  • Program Ekle / Kaldır Denetim Masası'na uygulama için bir giriş ekler

  Mac OS'de, uygulama varsayılan olarak Uygulamalar dizinine eklenir.

  Uygulama zaten yüklenmişse yükleyici, kullanıcıya, uygulamanın var olan sürümünü açma veya indirilen AIR dosyasındaki sürüme güncelleme seçenekleri arasında seçim yapma olanağı tanır. Yükleyici AIR dosyasındaki uygulama kimliğini ve yayıncı kimliğini kullanarak uygulamayı tanımlar.

 3. Yükleme işlemi tamamlandığında, Son düğmesini tıklatın.

Mac OS'de bir uygulamanın güncellenen sürümünü yüklemek için, kullanıcının uygulama dizinine yüklemek üzere yeterli sistem ayrıcalığına sahip olması gerekir. Kullanıcı, Windows ve Linux'ta yönetici ayrıcalıklarına ihtiyaç duyar.

Ayrıca uygulama yeni bir sürümü, ActionScript veya JavaScript kullanarak da yükleyebilir. Daha fazla bilgi için bkz. AIR uygulamalarını güncelleme.

AIR uygulaması yüklendikten sonra kullanıcı uygulamayı çalıştırmak için, diğer masaüstü uygulamalarında da olduğu gibi yalnızca uygulama simgesini çift tıklatır.

 • Windows'ta uygulamasının simgesini çift tıklatın (masaüstüne veya bir klasöre yüklüdür) veya Başlat menüsünden uygulamayı seçin.

 • Linux'ta, uygulama simgesini (masaüstüne veya bir klasöre yüklenen) çift tıklatın veya uygulamalar menüsünden uygulamayı seçin.

 • Mac OS'de uygulamayı yüklendiği klasörde çift tıklatın. Varsayılan yükleme dizini /Applications dizinidir.

Not: Linux'ta yalnızca AIR 2.6 veya öncesi için geliştirilmiş olan AIR uygulamaları yüklenebilir.

AIR kesintisiz yükleme özelliği sayesinde kullanıcı AIR uygulamasını web sayfasındaki bir bağı tıklatarak yükleyebilir. AIR tarayıcı başlatma özelliği sayesinde kullanıcı yüklenmiş olan AIR uygulamasını web sayfasındaki bir bağı tıklatarak çalıştırabilir. Bu özellikler aşağıdaki bölümde anlatılmaktadır.

Bir web sayfasından masaüstü AIR uygulamalarını yükleme ve çalıştırma

AIR tarayıcı içi API'si, web sayfasından AIR uygulamasını yüklemenize ve çalıştırmanıza izin verir. AIR tarayıcı içi API'si, Adobe tarafından barındırılan bir SWF kütüphanesi olan air.swf içinde sağlanır. AIR SDK, bir AIR uygulamasını (ve gerekirse çalışma zamanını) yüklemek, güncellemek veya başlatmak için bu kütüphaneyi kullanan örnek bir “rozet” uygulaması içerir. Sağlanan örnek rozeti değiştirebilir veya doğrudan air.swf kütüphanesini kullanan kendi rozet web uygulamanızı oluşturabilirsiniz.

Web sayfası rozetiyle herhangi bir AIR uygulaması yüklenebilir. Ancak, yalnızca uygulama tanımlayıcı dosyalarında <allowBrowserInvocation>true</allowBrowserInvocation> öğesini içeren uygulamalar bir web rozeti tarafından başlatılabilir.

Masaüstü bilgisayarlarda kurumsal dağıtım

BT yöneticileri Adobe AIR çalışma zamanı ve AIR uygulamalarını, standart masaüstü konuşlandırma araçlarını kullanarak sessiz bir şekilde yükleyebilir. BT yöneticileri şunları yapabilir:

 • Microsoft SMS, IBM Tivoli gibi araçları veya önyükleyici kullanan sessiz yükleme işlemlerine olanak sağlayan herhangi bir konuşlandırma aracını kullanarak Adobe AIR çalışma zamanını sessizce yükleyebilir

 • Çalışma zamanını konuşlandırmak için kullanılan araçların aynılarını kullanarak AIR uygulamasını sessizce yükleyebilir

Daha fazla bilgi için, bkz. Adobe AIR Yönetici Kılavuzu (http://www.adobe.com/go/learn_air_admin_guide_tr).

Yükleme günlükleri masaüstü bilgisayarlarda

AIR çalışma zamanının kendisi veya bir AIR uygulaması yüklendiğinde yükleme günlükleri kaydedilir. Gerçekleşen herhangi bir yükleme veya güncelleme sorununun nedenini belirlemenize yardımcı olması için günlük dosyalarını inceleyebilirsiniz.

Günlük dosyaları aşağıdaki konumlarda oluşturulur:

 • Mac: standart sistem günlüğü(/private/var/log/system.log)

  Console (Konsol) uygulamasını (genellikle Utilities (İzlenceler) klasöründe bulunur) açarak Mac sistem günlüğünü görüntüleyebilirsiniz.

 • Windows XP: C:\Documents and Settings\<kullanıcı adı>\Local Settings\Application Data\Adobe\AIR\logs\Install.log

 • Windows Vista, Windows 7: C:\Users\<kullanıcı adı>\AppData\Local\Adobe\AIR\logs\Install.log

 • Linux: /home/<kullanıcı adı>/.appdata/Adobe/AIR/Logs/Install.log

Not: Bu günlük dosyaları AIR’in AIR 2’den önceki sürümlerinde oluşturulmuyordu.