Bir AIR uygulamasının güncellenmiş sürümünü imzalama

Varolan bir AIR uygulamasının güncel sürümünü her oluşturduğunuzda güncel uygulamayı imzalarsınız. En iyi durumda, güncel sürümü imzalamak için, önceki sürümü imzalamak üzere kullandığınız sertifikanın aynısını kullanabilirsiniz. Bu durumda imzalama, uygulamanın ilk defa imzalanması ile tamamen aynıdır.

Uygulamanın önceki sürümünün imzalanması için kullanılan sertifikanın süresi dolduysa ve sertifika yenilenmiş ya da değiştirilmişse, güncel sürümü imzalamak için yenilenmiş veya yeni (değiştirilmiş) sertifikayı kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, uygulamayı yeni sertifikayla imzalar ve orijinal sertifikayı kullanarak bir geçiş imzası uygularsınız. Geçiş sertifikası, orijinal sertifikanın sahibinin güncellemeyi yayınladığını doğrular.

Geçiş imzası uygulamadan önce aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

 • Bir geçiş imzası uygulamak için, orijinal sertifikanın hala geçerli olması veya süresinin son 365 gün içinde dolmuş olması gerekir. Bu dönem ‘yetkisiz kullanım süresi’ olarak adlandırılır ve süresi gelecekte değişebilir.

  Not: AIR 2.6 sürümünden önce, yetkisiz kullanım süresi 180 gündü.
 • Sertifikanın süresi dolduktan sonra ve 365 günlük yetkisiz kullanım süresi bittikten sonra geçiş imzası uygulayamazsınız. Bu durumda kullanıcıların güncel sürümü yüklemeden önce varolan sürümü kaldırması gerekir.

 • 365 günlük yetkisiz kullanım süresi yalnızca uygulama tanımlayıcısı ad alanında AIR 1.5.3 sürümü veya daha sonrasını belirten uygulamalar için geçerlidir.

Önemli: Güncellemeleri süresi geçmiş sertifikaların geçiş imzaları ile imzalamak geçici bir çözümdür. Kapsamlı bir çözüm için, uygulama güncellemelerinin dağıtımını yönetmek üzere standartlaştırılmış bir imza iş akışı oluşturun. Örneğin, her bir güncellemeyi en yeni sertifikayla imzalayın ve önceki güncellemeyi (mevcut ise) imzalamak için kullanılan sertifikayı kullanarak bir geçiş sertifikası uygulayın. Her bir güncellemeyi, kullanıcıların uygulamayı indirebileceği kendi URL'sine yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama güncellemeleri için iş akışını imzalama .

Aşağıdaki tabloda ve şekilde geçiş imzalarının iş akışı özetlenmektedir:

Senaryo

Orijinal Sertifikanın Durumu

Geliştirici Eylemi

Kullanıcı Eylemi

Adobe AIR çalışma zamanı sürümü 1.5.3 veya üstüne bağlı uygulama

Geçerli

AIR uygulamasının en son sürümünü yayınlayın

Eylem gerekmiyor

Uygulama otomatik olarak yükseltir

Süresi dolmuş, ancak 365 günlük yetkisiz kullanım süresi içinde

Uygulamayı yeni sertifikayla imzalayın. Süresi dolmuş sertifikayı kullanarak bir geçiş imzası uygulayın.

Eylem gerekmiyor

Uygulama otomatik olarak yükseltir

Süresi doldu ve yetkisiz kullanım sürümünde değil

Geçiş imzasını AIR uygulama güncellemesine uygulayamazsınız.

Bunun yerine, yeni bir sertifika kullanarak AIR uygulamasının başka bir sürümünü yayınlamanız gerekir. Kullanıcılar mevcut AIR uygulaması sürümünü kaldırdıktan sonra yeni sürümü yükleyebilirler.

AIR uygulamasının geçerli sürümünü kaldırın ve en son sürümünü yükleyin

 • Adobe AIR çalışma zamanı sürümü 1.5.2 veya daha eski bir sürüme bağlı uygulama

 • Güncellemenin uygulama tanımlayıcısındaki yayıncı kimliği önceki sürümün yayıncı kimliği ile eşleşiyor

Geçerli

AIR uygulamasının en son sürümünü yayınlayın

Eylem gerekmiyor

Uygulama otomatik olarak yükseltir

Süresi doldu ve yetkisiz kullanım sürümünde değil

Geçiş imzasını AIR uygulama güncellemesine uygulayamazsınız.

Bunun yerine, yeni bir sertifika kullanarak AIR uygulamasının başka bir sürümünü yayınlamanız gerekir. Kullanıcılar mevcut AIR uygulaması sürümünü kaldırdıktan sonra yeni sürümü yükleyebilirler.

AIR uygulamasının geçerli sürümünü kaldırın ve en son sürümünü yükleyin

 • Adobe AIR çalışma zamanı sürümü 1.5.2 veya daha eski bir sürüme bağlı uygulama

 • Güncellemenin uygulama tanımlayıcısındaki yayıncı kimliği önceki sürümün yayıncı kimliği ile eşleşmiyor

Herhangi bir

Geçerli bir sertifika kullanarak AIR uygulamasını imzalama ve AIR uygulamasının en son sürümünü yayınlama

AIR uygulamasının geçerli sürümünü kaldırın ve en son sürümünü yükleyin

Güncellemeler için iş akışını imzalama

Bir AIR uygulamasını yeni bir sertifika kullanmaya geçirme

Bir AIR uygulamasını, uygulamanın yüklenmesi sırasında yeni bir sertifika kullanmaya geçirmek için:

 1. Uygulamanız için bir güncelleme oluşturun

 2. Güncelleme AIR dosyasını yeni sertifikayla paketleyin ve imzalayın

 3. AIR dosyasını -migrate komutunu kullanarak orijinal sertifikayla yeniden imzalayın

-migrate komutuyla imzalanmış bir AIR dosyası, eski sertifikayla imzalanan önceki sürümlerin güncellenmesi için kullanılmasının yanı sıra uygulamanın yeni sürümünün yüklenmesi amacıyla da kullanılabilir.

Not: 1.5.3'ten daha önceki bir AIR sürümü için yayınlanan bir uygulamayı güncellerken, uygulama tanımlayıcısında orijinal yayıncı kimliğini belirtin. Aksi halde, uygulamanızın kullanıcılarının güncellemeyi yüklemeden önce önceki sürümü kaldırması gerekir.

ADT - migrate komutunu aşağıdaki sözdizimiyle kullanın:

adt -migrate SIGNING_OPTIONS air_file_in air_file_out
 • SIGNING_OPTIONS İmzalama seçenekleri, AIR dosyasının imzalanacağı özel anahtarı ve sertifikayı tanımlar. Bu seçenekler orijinal imzalayıcı sertifikayı tanımlamalıdır ve ADT kod imzalama seçenekleri açıklanmaktadır.

 • air_file_in Yeni sertifikayla imzalanan, güncelleme için AIR dosyası.

 • air_file_out Oluşturulacak AIR dosyası.

Not: Girdi ve çıktı AIR dosyaları için kullanılan dosya adları farklı olmalıdır.

Aşağıdaki örnekte, bir geçiş imzasının güncel bir AIR uygulaması sürümüne uygulanması için -migrate bayrağı ile ADT'nin çağrılması gösterilmektedir:

adt -migrate -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 myAppIn.air myApp.air
Not: -migrate komutu ADT'ye AIR 1.1 sürümünde eklenmiştir.

Bir yerel yükleyici AIR uygulamasını yeni bir sertifika kullanmaya geçirme

Yerel yükleyici olarak yayınlanan bir AIR uygulaması (örneğin, yerel uzantı api'si kullanan bir uygulama) ADT -migrate komutunun kullanılmasıyla imzalanamaz. Bunun nedeni, bir .air dosyası değil, platforma özel bir yerel uygulama olmasıdır. Bunun yerine, yerel uzantı olarak yayınlanan bir AIR uygulamasını yeni bir sertifika kullanmaya geçirmek için:

 1. Uygulamanız için bir güncelleme oluşturun.

 2. Uygulama tanımlayıcı (app.xml) dosyanızda <supportedProfiles> etiketinin hem masaüstü profilini hem de extendedDesktop profilini içerdiğinden emin olun (veya <supportedProfiles> etiketini uygulama tanımlayıcısından kaldırın).

 3. Güncelleme uygulamasını yeni sertifikayla ADT -package komutunu kullanarak bir .air dosyası şeklinde paketleyin ve imzalayın.

 4. Geçiş sertifikasını ADT -migrate komutunu kullanarak Orijinal sertifikayla .air dosyasına uygulayın (daha önce Bir AIR uygulamasını yeni bir sertifika kullanmaya geçirme bölümünde açıklandığı şekilde).

 5. .air dosyasını ADT -package komutunu kullanarak -target native bayrağıyla yerel bir yükleyici içinde paketleyin. Uygulama zaten imzalanmış olduğundan, bu adımın bir parçası olarak bir imzalama sertifikası belirtmezsiniz.

Aşağıdaki örnekte bu işleme ilişkin 3-5 arasındaki adımlar gösterilmektedir. Kod, bir AIR uygulamasının güncel sürümünü yerel bir yükleyici olarak paketlemek için ADT'yi -package komutuyla çağırır, ADT'yi -migrate komutuyla çağırır, ardından ADT'yi -package komutuyla tekrar çağırır:

adt -package -storetype pkcs12 -keystore new_cert.p12 myAppUpdated.air myApp.xml myApp.swf 
adt -migrate -storetype pkcs12 -keystore original_cert.p12 myAppUpdated.air myAppMigrate.air 
adt -package -target native myApp.exe myAppMigrate.air

Yerel uzantı kullanan bir AIR uygulamasını yeni bir sertifika kullanmaya geçirme

Yerel uzantı kullanan bir AIR uygulaması ADT -migrate komutunun kullanılmasıyla imzalanamaz. Ayrıca, bir ara .air dosyası olarak yayınlanamadığından yerel yükleyici AIR uygulaması geçirme işlemi kullanılarak geçirilemez. Bunun yerine, yerel uzantı kullanan bir AIR uygulamasını yeni bir sertifika kullanmaya geçirmek için:

 1. Uygulamanız için bir güncelleme oluşturun

 2. ADT -package komutunu kullanarak güncel yerel yükleyiciyi paketleyin ve imzalayın. Uygulamayı yeni sertifikayla paketleyin ve orijinal sertifikayı belirterek -migrate bayrağını ekleyin.

- migrate bayrağıyla ADT -package komutunu çağırmak için aşağıdaki sözdizimini kullanın:

adt -package AIR_SIGNING_OPTIONS -migrate MIGRATION_SIGNING_OPTIONS -target package_type NATIVE_SIGNING_OPTIONS output app_descriptor FILE_OPTIONS
 • AIR_SIGNING_OPTIONS İmzalama seçenekleri, AIR dosyasının imzalanacağı özel anahtarı ve sertifikayı tanımlar. Bu seçenekler yeni imzalama sertifikasını tanımlar ve ADT kod imzalama seçenekleri açıklanmaktadır.

 • MIGRATION_SIGNING_OPTIONS İmzalama seçenekleri, AIR dosyasının imzalanacağı özel anahtarı ve sertifikayı tanımlar. Bu seçenekler orijinal imzalama sertifikasını tanımlar ve ADT kod imzalama seçenekleri açıklanmaktadır.

 • Diğer seçenekler, yerel yükleyici AIR uygulamasını paketlemek için kullanılan seçeneklerle aynıdır ve ADT package komutu açıklanmaktadır.

Aşağıdaki örnekte, yerel uzantı kullanan güncel bir AIR uygulaması sürümünü paketlemek üzere -package komutu ve -migrate bayrağıyla ADT'yi çağırma gösterilmektedir:

adt -package -storetype pkcs12 -keystore new_cert.p12 -migrate -storetype pkcs12 -keystore original_cert.p12 -target native myApp.exe myApp.xml myApp.swf
Not: -package komutunun -migrate bayrağı AIR 3.6 ve üst sürümlerinde ADT'de kullanılabilir.