ADT prepare komutu

-prepare komutu imzalanmamış bir AIRI paketi oluşturur. Bir AIRI paketi tek başına kullanılamaz. Bir AIRI dosyasını imzalı bir AIR paketine dönüştürmek için -sing komutunu veya AIRI dosyasını bir yerel pakete dönüştürmek için package komutunu kullanın.

-prepare komutu aşağıdaki sözdizimini kullanır:

adt -prepare output app_descriptor FILE_OPTIONS 

output Oluşturulan AIRI dosyasının adı.

app_descriptor Uygulama tanımlayıcı dosyasının yolu. Yol, geçerli dizine göre veya mutlak yol olarak belirtilebilir. (Uygulama tanımlayıcı dosyası AIR dosyasında application.xml olarak yeniden adlandırılır.)

FILE_OPTIONS Pakete dahil edilecek uygulama dosyalarını tanımlar. Dosya seçenekleri tam olarak Dosya ve yol seçenekleri içinde açıklanmıştır.