ADT sign komutu

-sign komutu AIRI ve ANE dosyalarını imzalar.

-sign komutu aşağıdaki sözdizimini kullanır:

adt -sign AIR_SIGNING_OPTIONS input output

AIR_SIGNING_OPTIONS AIR imzalama seçenekleri, bir paket dosyasını imzalamak için kullanılan sertifikayı tanımlar. İmzalama seçenekleri tam olarak ADT kod imzalama seçenekleri bölümünde açıklanır.

input İmzalanacak AIRI veya ANE dosyasının adı.

output Oluşturulacak imzalı paketin adı.

Bir ANE dosyası zaten imzalanmışsa eski imza atılır. (AIR dosyaları yeniden imzalanamaz. Uygulama güncellemesi için yeni bir imza kullanmak üzere -migrate komutunu kullanın.)