ADT migrate komutu

-migrate komutu bir AIR dosyasına geçiş imzası uygular. Bir geçiş imzası, dijital sertifikanızı yenilediğinizde veya değiştirdiğinizde ve eski sertifika ile imzalanmış uygulamaları güncellemeniz gerektiğinde kullanılmalıdır.

AIR uygulamalarının geçiş imzası ile paketlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bir AIR uygulamasının güncellenmiş sürümünü imzalama .

Not: Geçiş sertifikası sertifikanın sona erme süresinden sonra 365 gün içinde uygulanmalıdır. Bu yetkisiz kullanım süresi geçtikten sonra, uygulama güncellemeleriniz geçiş imzası ile imzalanamaz. Kullanıcılar önce uygulamanızın geçiş imzası ile imzalanmış sürümüne güncelleyebilir ve ardından en son güncellemeyi yükleyebilir veya orijinal uygulamayı kaldırabilir ve yeni AIR paketini yükleyebilirler.

Bir geçiş imzası kullanmak için önce yeni veya yenilenmiş sertifikayı kullanarak AIR uygulamanızı imzalayın (-package veya -sing komutlarını kullanarak), ardından eski sertifikayı ve -migrate komutunu kullanarak geçiş imzasını uygulayın.

-migrate komutu aşağıdaki sözdizimini kullanır:

adt -migrate AIR_SIGNING_OPTIONS input output

AIR_SIGNING_OPTIONS AIR uygulamasının mevcut sürümlerini imzalamak için kullanılmış orijinal sertifikayı tanımlayan AIR imzalama seçenekleri. İmzalama seçenekleri tam olarak ADT kod imzalama seçenekleri bölümünde açıklanır.

input YENİ uygulama sertifikasıyla zaten imzalanmış olan AIR dosyası.

output Hem yeni hem de eski sertifikaların imzalarını taşıyan son paketin adı.

Girdi ve çıktı AIR dosyaları için kullanılan dosya adları farklı olmalıdır.

Not: ADT migrate komutu, yerel uzantıların bulunduğu AIR masaüstü uygulamalarında kullanılamaz. Bunun nedeni, bu uygulamaların .air dosyaları olarak değil yerel yükleyiciler olarak paketlenmesidir. Yerel uzantı içeren bir AIR masaüstü uygulamasının sertifikalarını değiştirmek için uygulamayı ADT package komutu kullanarak -migrate bayrağı ile paketleyin.