ActionScript® 3.0 — dokumentacja dla platformy Adobe® Flash®
Strona główna  |  Pokaż listę pakietów i klas |  Pakiety  |  Klasy  |  Nowości  |  Indeks  |  Dodatki  |  Dlaczego język angielski?
Filtry: Pobieranie danych z serwera...
Pobieranie danych z serwera...
flash.system 

ApplicationDomain  - AS3

[ X ]Dlaczego język angielski?
Treść dokumentacji języka ActionScript 3.0 wyświetlana w języku angielskim

Niektóre części dokumentacji języka ActionScript 3.0 nie są przetłumaczone na poszczególne języki. Gdy element nie jest przetłumaczony na dany język, jest wyświetlany tekst angielski. Na przykład opis klasy ga.controls.HelpBox nie jest przetłumaczony na żaden dodatkowy język. Z tego powodu polska wersja dokumentacji zawiera opis klasy ga.controls.HelpBox w języku angielskim.