Använda DRM (Digital Rights Management)

Flash Player 10.1 och senare, Adobe AIR 1.5 och senare

Adobe® Access™ är en lösning för innehållsskydd. Det gör det möjligt för innehållsägare, distributörer och annonsörer att skapa nya inkomstkällor med hjälp av en sömlös åtkomst till betalinnehåll. Med Adobe Access kan utgivaren kryptera innehåll, skapa principer och utfärda licenser. Adobe Flash Player och Adobe AIR innehåller ett DRM-bibliotek, Adobe Access-modulen. Med den här modulen kan körningen kommunicera med en Adobe Access-licensserver och spela upp skyddat innehåll. Körningen blir därmed den sista och fullgörande fasen av livscykeln för innehåll som skyddas av Adobe Access och distribueras med Flash Media Server.

Med Adobe Access kan innehållsleverantörer erbjuda både gratis innehåll och betalt innehåll. Ett exempel kan vara en konsument som vill se ett tv-program utan reklamavbrott. Konsumenten registrerar sig och betalar innehållsutgivaren. Konsumenten kan sedan med hjälp av sina inloggningsuppgifter få åtkomst till och spela upp programmet utan reklam.

Ett annat exempel är en konsument som vill se innehållet offline när han befinner sig på en resa och inte har någon Internetåtkomst. Offline-arbetsflöden som dessa stöds i AIR-programmen. När användaren har registrerat sig och betalat utgivaren för innehållet kan denne få åtkomst till och ladda ner innehållet och tillhörande AIR-program från utgivarens webbplats. Användaren kan sedan visa innehållet offline under den tillåtna tidsperioden med hjälp av AIR-programmet. Innehållet kan även delas med andra enheter i samma enhetsgrupp med hjälp av domäner (Nytt i 3.0).

Adobe Access har även stöd för anonym åtkomst som inte kräver någon användarautentisering. En utgivare kan till exempel använda anonym åtkomst för att distribuera annonsfinansierat innehåll. Via anonym åtkomst kan utgivaren även ge gratis tillgång till det aktuella innehållet under ett visst antal dagar. Innehållsleverantören kan också ange och begränsa vilken typ och version av spelare som behövs för innehållet.

När en användare vill spela upp skyddat innehåll i Flash Player eller Adobe AIR måste programmet anropa API:erna för DRM. API:erna för DRM initierar arbetsflödet för uppspelning av det skyddade innehållet. Genom Adobe Access-modulen kontaktas licensservern under körningen. Användaren autentiseras om nödvändigt av licensservern och en licens utfärdas för att tillåta uppspelningen av skyddat innehåll. Körningen tar emot licensen och dekrypterar innehållet för uppspelning.

Här beskrivs hur du gör för att spela upp innehåll som skyddas av Adobe Access med ditt program. Du behöver inte förstå hur du krypterar innehåll eller upprätthåller principer med Adobe Access. Däremot måste du kommunicera med Adobe Access-licensservern för att autentisera användaren och hämta licensen. Du måste också utforma ett program särskilt för uppspelning av innehåll som skyddas av Adobe Access.

En översikt över Flash Access, med information om hur du skapar principer, finns i dokumentationen som ingår i Adobe Access.