ADT installApp komutu

-installApp komutu bir aygıtta veya taklitçide uygulama yükler.

Bu komutla yeniden yüklemeden önce varolan bir uygulamayı kaldırmanız gerekir.

Komut aşağıdaki sözdizimini kullanır:

adt -installApp -platform platformName -platformsdk path-to-sdk -device deviceID ‑package fileName

-platform Aygıtın platformunun adı. ios veya android seçeneğini belirleyin.

-platformsdk Hedef aygıt için platform SDK'sinin yolu (isteğe bağlı):
  • Android - AIR 2.6+ SDK, ilgili ADT komutlarını uygulamak için gerekli Android SDK araçlarını içerir. Bu değeri yalnızca Android SDK'nin farklı bir sürümünü kullanmak için ayarlayın. Ayrıca, AIR_ANDROID_SDK_HOME ortam değişkeni zaten ayarlıysa, platform SDK'si yolunun komut satırında sağlanması gerekmez. (Her ikisi de ayarlanmışsa, komut satırında sağlanan yol kullanılır.)

  • iOS - AIR SDK, sabit bir iOS SDK ile paketlenir. -platformsdk seçeneği uygulamaları harici bir SDK ile paketlemenize olanak tanır böylelikle kullanımınız sabit iOS SDK ile sınırlı kalmaz. Örneğin, en son iOS SDK ile bir uzantı oluşturduysanız uygulamanızı paketlerken bu SDK'yi belirtebilirsiniz. Ayrıca iOS Simulator ile ADT'yi kullanırken her zaman iOS Simulator SDK'nin yolunu belirterek -platformsdk seçeneğini dahil etmeniz gerekir.

-device ios_simulator , seri numarası (Android) veya bağlı aygıtın işleyicisini (iOS) belirtin. iOS üzerinde bu parametre gereklidir; Android üzerinde bu parametrenin yalnızca birden fazla Android aygıtının veya taklitçinin bilgisayarınıza eklenmesi ve çalıştırılması durumunda belirtilmesi gerekir. Belirtilen aygıt bağlı değilse ADT çıkış kodu 14'ü döndürür: Aygıt hatası (Android) veya Geçersiz aygıt belirtildi (iOS). Birden fazla aygıt veya taklitçi bağlıysa ve aygıt belirtilmemişse ADT çıkış kodu 2'yi döndürür: Kullanım hatası.

Not: Bir IPA dosyasının doğrudan bir iOS aygıtına yüklenmesi, AIR 3.4 ve sonraki sürümlerinde gerçekleştirilebilir ve iTunes 10.5.0 veya sonraki sürümlerini gerektirir.

Bağlı aygıtların işleyicisini veya seri numarasını belirlemek için adt ‑devices komutunu (AIR 3.4 ve üzeri sürümlerinde kullanılabilir) kullanın. iOS üzerinde Aygıt UUID'si yerine işleyiciyi kullanırsınız. Daha fazla bilgi için bkz. ADT devices komutu .

Ayrıca Android üzerinde, eklenen aygıtların ve çalışan taklitçilerin seri numaralarını listelemek için Android ADB aracını kullanın:

adb devices

-package Yüklenecek paketin dosya adı. iOS üzerinde bunun bir IPA dosyası olması gerekir. Android'de bu bir APK paketi olmalıdır. Belirtilen paket zaten yüklüyse, ADT hata kodu 14'ü döndürür: Aygıt hatası.