ADT devices komutu

ADT -help komutu, o anda bağlı mobil aygıtlarının ve taklitçilerin aygıt kimliklerini gösterir:

adt -devices -platform iOS|android

-platform Kontrol edilmesi gereken platformun adı. android veya iOS belirtin.

Not: iOS'ta bu komut, iTunes 10.5.0'ı veya sonraki sürümlerini gerektirir.