ADT help komutu

ADT -help komutu, komut satırı seçeneklerinin kısa bir hatırlatmasını görüntüler:

adt -help

help çıktısı aşağıdaki sembolik kuralları kullanır:

  • <> — açılı ayraçlar arasındaki öğeler sağlamanız gereken bilgileri gösterir.

  • () — parantez içindeki öğeler help komutu çıktısında grup olarak görülen seçenekleri gösterir.

  • ALL_CAPS — büyük harfle yazılan öğeler ayrı ayrı açıklanan seçenekler kümesini gösterir.

  • | — VEYA. Örneğin, ( A | B ), A veya B öğesi anlamına gelir.

  • ? — 0 veya 1. Bir öğeyi izleyen soru işareti, öğenin isteğe bağlı olduğunu ve kullanılırsa yalnızca tek bir örneğinin oluşacağını gösterir.

  • * — 0 veya daha fazla. Bir öğeyi izleyen yıldız işareti, öğenin isteğe bağlı olduğunu ve herhangi bir sayıda örneğin oluşabileceğini gösterir.

  • + — 1 veya daha fazla. Bir öğeyi izleyen artı işareti, öğenin gerekli olduğunu ve birden fazla örneğin oluşabileceğini gösterir.

  • sembol yok — Bir öğede sonek olarak sembol yoksa, bu öğe gereklidir ve yalnızca tek bir örneği oluşabilir.