ADT uninstallRuntime komutu

-uninstallRuntime komutu bir aygıttan veya taklitçiden AIR çalışma zamanını tamamen kaldırır. Komut aşağıdaki sözdizimini kullanır:

adt -uninstallRuntime -platform platformName -platformsdk path_to_sdk -device deviceID

-platform Aygıtın platformunun adı. Şu anda bu komut yalnızca Android platformunda desteklenir. android adını kullanın.

-platformsdk Hedef aygıt için platform SDK'sinin yolu. Şu anda desteklenen tek platform SDK'si Android'tir. AIR 2.6+ SDK ilgili ADT komutlarını uygulamak için gerekli olan Android SDK araçlarını içerir. Bu değeri yalnızca Android SDK'nin farklı bir sürümünü kullanmak için ayarlayın. Ayrıca, AIR_ANDROID_SDK_HOME ortam değişkeni zaten ayarlıysa, platform SDK'si yolunun komut satırında sağlanması gerekmez. (Her ikisi de ayarlanmışsa, komut satırında sağlanan yol kullanılır.)

-device Aygıtın seri numarası. Yalnızca bilgisayarınıza birden fazla aygıt veya taklitçi eklendiğinde ve çalışırken aygıtın belirtilmesi gerekir. Belirtilen aygıt bağlı değilse ADT çıkış kodu 14'ü döndürür: Aygıt hatası. Birden fazla aygıt veya taklitçi bağlıysa ve aygıt belirtilmemişse ADT çıkış kodu 2'yi döndürür: Kullanım hatası.

Android'de, bağlı aygıtların ve çalışan taklitçilerin seri numaralarını listelemek için Android ADB aracını kullanın:

adb devices