ADT runtimeVersion komutu

-runtimeVersion komutu bir aygıttaki veya taklitçideki AIR çalışma zamanının yüklü sürümünü bildirir. Komut aşağıdaki sözdizimini kullanır:

adt -runtimeVersion -platform platformName -platformsdk path_to_sdk -device deviceID

-platform Aygıtın platformunun adı. Şu anda bu komut yalnızca Android platformunda desteklenir. android adını kullanın.

-platformsdk Hedef aygıt için platform SDK'sinin yolu. Şu anda desteklenen tek platform SDK'si Android'tir. AIR 2.6+ SDK ilgili ADT komutlarını uygulamak için gerekli olan Android SDK araçlarını içerir. Bu değeri yalnızca Android SDK'nin farklı bir sürümünü kullanmak için ayarlayın. Ayrıca, AIR_ANDROID_SDK_HOME ortam değişkeni zaten ayarlıysa, platform SDK'si yolunun komut satırında sağlanması gerekmez. (Her ikisi de ayarlanmışsa, komut satırında sağlanan yol kullanılır.)

-device Aygıtın seri numarası. Yalnızca bilgisayarınıza birden fazla aygıt veya taklitçi eklendiğinde ve çalışırken aygıtın belirtilmesi gerekir. Çalışma zamanı yüklü değilse veya belirtilen aygıt bağlı değilse ADT çıkış kodu 14'ü döndürür: Aygıt hatası. Birden fazla aygıt veya taklitçi bağlıysa ve aygıt belirtilmemişse ADT çıkış kodu 2'yi döndürür: Kullanım hatası.

Android'de, bağlı aygıtların ve çalışan taklitçilerin seri numaralarını listelemek için Android ADB aracını kullanın:

adb devices