ADT appVersion komutu

-appVersion komutu bir aygıt veya taklitçide uygulamanın yüklü sürümünü bildirir. Komut aşağıdaki sözdizimini kullanır:

adt -appVersion -platform platformName -platformsdk path_to_sdk -device deviceID -appid applicationID

-platform Aygıtın platformunun adı. ios veya android seçeneğini belirleyin.

-platformsdk Hedef aygıt için platform SDK'sinin yolu:
  • Android - AIR 2.6+ SDK, ilgili ADT komutlarını uygulamak için gerekli Android SDK araçlarını içerir. Bu değeri yalnızca Android SDK'nin farklı bir sürümünü kullanmak için ayarlayın. Ayrıca, AIR_ANDROID_SDK_HOME ortam değişkeni zaten ayarlıysa, platform SDK'si yolunun komut satırında sağlanması gerekmez. (Her ikisi de ayarlanmışsa, komut satırında sağlanan yol kullanılır.)

  • iOS - AIR SDK, sabit bir iOS SDK ile paketlenir. -platformsdk seçeneği uygulamaları harici bir SDK ile paketlemenize olanak tanır böylelikle kullanımınız sabit iOS SDK ile sınırlı kalmaz. Örneğin, en son iOS SDK ile bir uzantı oluşturduysanız uygulamanızı paketlerken bu SDK'yi belirtebilirsiniz. Ayrıca iOS Simulator ile ADT'yi kullanırken her zaman iOS Simulator SDK'nin yolunu belirterek -platformsdk seçeneğini dahil etmeniz gerekir.

-device ios_simulator veya aygıtın seri numarasını belirtin. Yalnızca bilgisayarınıza birden fazla Android aygıt veya taklitçi eklendiğinde ve çalışırken aygıtın belirtilmesi gerekir. Belirtilen aygıt bağlı değilse ADT çıkış kodu 14'ü döndürür: Aygıt hatası. Birden fazla aygıt veya taklitçi bağlıysa ve aygıt belirtilmemişse ADT çıkış kodu 2'yi döndürür: Kullanım hatası.

Android'de, bağlı aygıtların ve çalışan taklitçilerin seri numaralarını listelemek için Android ADB aracını kullanın:

adb devices

-appid Yüklü uygulamanın AIR uygulaması kimliği. Aygıtta belirtilen kimliğe sahip herhangi bir uygulama yüklü değilse ADT çıkış kodu 14'ü döndürür: Aygıt hatası.