ADT certificate komutu

-certificate komutu kendinden imzalı dijital kod imzalama sertifikası oluşturmanıza izin verir. Komut aşağıdaki sözdizimini kullanır:

adt -certificate -cn name -ou orgUnit -o orgName -c country -validityPeriod years key-type output password

-cn Yeni sertifikanın ortak adı olarak atanan dize.

-ou Sertifikayı yayımlayan birim olarak atanan dize. (İsteğe bağlı.)

-o Sertifikayı yayımlayan kurum olarak atanan dize. (İsteğe bağlı.)

-c İki harfli ISO-3166 ülke kodu. Geçersiz bir kod verilirse, sertifika oluşturulmaz. (İsteğe bağlı.)

-validityPeriod Sertifikanın geçerli olacağı yıl sayısı. Belirtilmezse beş yıllık bir geçerlilik süresi atanır. (İsteğe bağlı.)

key_type Sertifika için kullanılacak anahtar türü 2048-RSA 'dır.

output Oluşturulacak sertifika dosyası için yol veya dosya adı.

password Yeni sertifikaya erişim için şifre. AIR dosyaları bu sertifikayla imzalanırken şifre gereklidir.