Installation av Adobe AIR

I Adobe® AIR®-miljön kan du köra AIR-program. Du kan installera runtime-modulen på följande sätt:

  • Genom att installera runtime-modulen separat (utan att installera ett AIR-program)

  • Genom att installera ett AIR-program för första gången via en webbsidesinstallation (”badge”) (du uppmanas även att installera körningsmiljön)

  • Genom att skapa ett eget installationsprogram som både installerar programmet och miljön. Du måste ha tillstånd från Adobe för att distribuera AIR-miljön på detta sätt. Du begär tillstånd på sidan Adobe runtime licensing . Observera att Adobe inte tillhandahåller verktyg för att skapa sådana installationsprogram. Det finns emellertid många installationsprogram från tredjepartsleverantörer.

  • Genom att installera ett AIR-program som paketerar AIR som en låst miljö. En låst miljö används endast i det paketerade programmet. Det används inte för att köra andra AIR-program. Att paketera miljön är ett alternativ i Mac och Windows. I iOS innehåller alla program en paketerad miljö. Från och med AIR 3 innehåller alla Android-program som standard en paketerad miljö (men du kan välja att använda ett separat miljö).

  • Genom att ställa in en AIR-utvecklingsmiljö, t.ex. AIR SDK, Adobe® Flex® Builder™ eller Adobe Flex® SDK (som omfattar utvecklingsverktyg för AIR-kommandoraden). Miljön som ingår i SDK används bara vid felsökning av program, inte för att köra installerade AIR-program.

Systemkraven för installation av AIR och körning av AIR-program anges här: Adobe AIR: Systemkrav (http://www.adobe.com/se/products/air/systemreqs/) .

Både körtidsmodulens och AIR-programmets installationsprogram skapar loggfiler när AIR-program eller själva AIR-körtidsmodulen installeras, uppdateras eller tas bort. Du kan studera loggarna för att fastställa orsaken till eventuella installationsproblem. Läs mer i Installation logs .