Om Adobe AIR

Adobe® AIR® är en körningsmiljö för flera operativsystem och skärmar där du kan använda dina webbutvecklingskunskaper för att skapa och distribuera RIA-program (Rich Internet Applications) för datorer och mobila enheter. Du kan skapa AIR-program för stationära datorer, tv-enheter och mobiler med ActionScript 3.0 tillsammans med Adobe® Flex och Adobe® Flash® (SWF-baserat). Du kan också skapa AIR-program för stationära datorer med HTML, JavaScript® och Ajax (HTML-baserat).

Mer information om hur du kommer igång med och använder Adobe AIR finns på Adobe AIR Developer Connection ( http://www.adobe.com/devnet/air/ ).

Med AIR kan du arbeta i välbekanta miljöer och använda de verktyg och det tillvägagångssätt som du är van med. Eftersom Flash, Flex, HTML, JavaScript och Ajax stöds kan du arbeta på det sätt som tillgodoser dina behov.

Program kan till exempel utvecklas med hjälp av en eller flera av följande tekniker:

  • Flash/Flex/ActionScript

  • HTML/JavaScript/CSS/Ajax

Användare använder AIR-program på samma sätt som de använder vanliga datorprogram. Miljön installeras en gång på användarens dator eller enhet, och därefter installeras AIR-programmen och körs precis som andra datorprogram. (I iOS installeras ingen separat AIR-miljö; varje iOS AIR-program är ett självständigt program.)

Runtime-modulen ger en konsekvent plattform och ett konsekvent ramverk för programinstallation på flera operativsystem. Det gör att testning med olika webbläsare inte behövs för att ge enhetliga funktioner och enhetlig användning på alla datorer. Du behöver inte längre utveckla för ett särskilt operativsystem utan kan i stället fokusera på runtime-modulen och ta del av följande fördelar:

  • Program som är utvecklade för AIR kan köras på flera olika operativsystem utan att du behöver göra något med dem. Runtime-modulen ger konsekvens och förväntad visning och användning på alla de operativsystem som kan hantera AIR.

  • Programmen skapas snabbare eftersom du kan använda befintliga webbtekniker och designmönster. Du kan utöka webbaserade program för stationära datorer utan att du behöver lära dig traditionella utvecklingstekniker eller komplex programkodning.

  • Programutvecklingen är enklare än vid användning av lågnivåspråken C eller C++. Du behöver inte hantera specifika, komplexa programmeringsgränssnitt för varje enskilt operativsystem.

När du utvecklar program för AIR kan du använda en mängd olika ramverk och programmeringsgränssnitt:

  • Programmeringsgränssnitt för AIR som tillhandahålls av runtime-modulen och AIR-ramverket

  • ActionScript-programmeringsgränssnitt som används i SWF-filer och Flex-ramverk (och andra ActionScript-baserade bibliotek och ramverk)

  • HTML, CSS och JavaScript

  • De flesta Ajax-ramverken

  • ANE-tillägg för Adobe AIR ger dig ActionScript-API:er med tillgång till programmeringsbar plattformsspecifik funktionalitet i systemspecifik kod. ANE-tillägg kan även ge tillgång till äldre systemspecifik kod och systemspecifik kod som ger bättre prestanda.

AIR förändrar hur program kan skapas, installeras och användas. Du får större kreativ kontroll och kan utöka Flash-, Flex-, HTML- och Ajax-baserade program för stationära datorer, mobilenheter och tv-enheter.

Information om vad som ingår i varje ny AIR-uppdatering finns i Viktig information om Adobe AIR ( http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_se ).