Werken met bewegingstweens

Flash Player 9 en hoger, Adobe AIR 1.0 en hoger, vereist Flash CS3 of hoger

In Animaties van objecten wordt beschreven hoe u animatiescripts in ActionScript implementeert.

Hier beschrijven we een andere techniek voor het maken van animatie: bewegingstweens. Met deze techniek kunt u beweging creëren door de beweging met Adobe® Flash® Professional interactief in een document in te stellen. Vervolgens kunt u deze beweging tijdens de runtime gebruiken in een dynamische, op ActionScript gebaseerde animatie.

Flash Professional genereert automatisch de ActionScript die de bewegingstween implementeert en deze beschikbaar maakt, zodat u deze kunt kopiëren en hergebruiken.

U moet een licentie voor Flash Professional hebben om bewegingstweens te maken.