AIR Developer Tool (ADT)

De AIR Developer Tool (ADT) is een multifunctioneel opdrachtregelprogramma voor het ontwikkelen van AIR-toepassingen. U kunt ADT gebruiken om de volgende taken uit te voeren:

  • Een AIR-toepassing verpakken als een .air-installatiebestand

  • Een AIR-toepassing verpakken als een native installatieprogramma. Bijvoorbeeld als een .exe-installatiebestand voor Windows, .ipa voor iOS of .apk voor Android

  • Een native extensie als een ANE-bestand (AIR Native Extension) verpakken

  • Een AIR-toepassing met een digitaal certificaat ondertekenen

  • De digitale handtekening wijzigen (migreren) die wordt gebruikt voor toepassingsupdates

  • De apparaten bepalen die op een computer zijn aangesloten

  • Een zelfondertekend ondertekeningscertificaat voor de digitale code maken

  • Een toepassing op afstand op een mobiel apparaat installeren, opstarten en verwijderen

  • De AIR-runtime op afstand op een mobiel apparaat installeren en verwijderen

ADT is een Java-programma dat is opgenomen in de AIR-SDK . U moet over Java 1.5 of hoger beschikken om het te kunnen gebruiken. De SDK bevat een scriptbestand voor het oproepen van ADT. Als u dit script wilt gebruiken, moet de locatie van het Java-programma zijn opgenomen in de omgevingsvariabele van het pad. Als de map bin ook in de omgevingsvariabele van het pad wordt weergegeven, kunt u in de opdrachtregel adt typen, met de correcte argumenten, om ADT op te roepen. (Als u niet weet hoe u de omgevingsvariabele van het pad moet instellen, kunt u de documentatie van uw besturingssysteem raadplegen. Ter ondersteuning worden de procedures voor het instellen van het pad op de meeste computersystemen beschreven in Omgevingsvariabelen van het pad .)

Er is minstens 2 GB computergeheugen vereist om ADT te kunnen gebruiken. Als u over minder geheugen beschikt, kan het geheugen van ADT opraken, vooral wanneer toepassingen voor iOS worden verpakt.

Aannemende dat zowel Java als de binmap van de AIR-SDK in de padvariabele zijn opgenomen, kunt u ADT uitvoeren met behulp van de volgende basissyntaxis:

adt -command options 
Opmerking: de meeste geïntegreerde ontwikkelomgevingen, zoals Adobe Flash Builder en Adobe Flash Professional, kunnen AIR-toepassingen verpakken en ondertekenen. In het algemeen hoeft u voor deze veelvoorkomende taken ADT niet te gebruiken wanneer u al een dergelijke ontwikkelomgeving gebruikt. Het is echter wel mogelijk dat u ADT moet gebruiken voor functies die niet worden ondersteund door de geïntegreerde ontwikkelomgeving. Daarnaast kunt u ADT gebruiken als een opdrachtregelprogramma als onderdeel van een geautomatiseerd buildproces.