ADT-opdracht voor checkstore

Met de opdracht -checkstore kunt u de geldigheid van een sleutelarchief controleren. Voor de opdracht wordt de volgende syntaxis gebruikt:

adt -checkstore SIGNING_OPTIONS

SIGNING_OPTIONS In de ondertekeningsopties wordt het te controleren sleutelarchief weergegeven. De ondertekeningsopties worden volledig beschreven in ADT-opties voor codeondertekening .