ActionScript derleyicileri

ActionScript ve MXML kodu bir AIR uygulamasına dahil edilmeden önce derlenmelidir. Adobe Flash Builder veya Adobe Flash Professional gibi bir Tümleşik Yazılım Geliştirme Ortamı (IDE) kullanıyorsanız, IDE derleme işlemini arka planda gerçekleştirir. Ancak, bir IDE kullanmadığınızda veya bir komut dosyası oluştururken SWF dosyalarınızı oluşturmak için komut satırından da ActionScript derleyicilerini başlatabilirsiniz.

Flex SDK’deki AIR komut satırı araçları hakkında

Bir Adobe AIR uygulaması oluşturmak için kullandığınız komut satırı araçlarının her biri, uygulamaları oluşturmak için kullanılan karşılık gelen aracı çağırır.

 • amxmlc, uygulama sınıflarını derlemek için mxmlc öğesini çağırır.

 • acompc, kütüphane ve bileşen sınıflarını derlemek için compc öğesini çağırır.

 • aasdoc, kaynak kodu yorumlarından belge dosyaları oluşturmak için asdoc öğesini çağırır.

Yardımcı programların Flex ve AIR sürümleri arasındaki tek fark AIR sürümlerinin yapılandırma seçeneklerini flex-config.xml yerine air-config.xml dosyasından yüklemesidir.

Flex SDK araçları ve komut satırı seçenekleri, Flex belgeleri içinde tam olarak açıklanmıştır. Burada, Flex SDK araçları başlamanıza yardımcı olmak ve Flex uygulamaları ve AIR uygulamaları oluşturma arasındaki farkları belirtmek amacıyla temel bir düzeyde açıklanmaktadır.

Derleyici kurulumu

Genelde derleme seçeneklerini hem komut satırında hem de bir veya daha fazla yapılandırma dosyasıyla belirlersiniz. Global Flex SDK yapılandırma dosyası derleyicilerin çalıştığı her yerde kullanılan varsayılan değerler içerir. Bu dosyayı kendi geliştirme ortamınıza uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Flex SDK yüklemenizin çerçeveler dizininde bulunan iki global Flex yapılandırma dosyası vardır. air-config.xml dosyası, amxmlc derleyicisini çalıştırdığınızda kullanılır. Bu dosya AIR kütüphanelerini de dahil ederek AIR için olan derleyiciyi yapılandırır. mxmlc dosyasını çalıştırdığınızda flex-config.xml dosyası kullanılır.

Varsayılan yapılandırma değerleri, Flex ve AIR’nin nasıl çalıştığını keşfetmek için uygundur ancak geniş çaplı bir projeye giriştiğinizde mevcut seçenekleri daha yakından inceleyin. Belirli bir proje için global değerlerin önüne geçen bir yerel yapılandırma dosyasında derleme seçenekleri için projeye özel değerler sağlayabilirsiniz.

Not: Özellikle AIR uygulamaları için kullanılan derleme seçenekleri yoktur ancak bir AIR uygulamasını derlerken AIR kütüphanelerine başvurmanız gerekir. Genelde, bu kütüphanelere proje düzeyi yapılandırma dosyasında, Ant gibi bir oluşturma aracı veya doğrudan komut listesinde başvurulur.

MXML ve ActionScript dosyalarını AIR için derleme

Komut satırı MXML derleyicisiyle (amxmlc) AIR uygulamanızın Adobe® ActionScript® 3.0 ve MXML varlıklarını derleyebilirsiniz. (HTML tabanlı uygulamaları derlemeniz gerekmez. Flash Professional'da bir SWF derlemek için, sadece filmi bir SWF dosyasına yayınlayın.)

amxmlc'yi kullanmaya ilişkin temel komut satırı deseni şu şekildedir:

amxmlc [compiler options] -- MyAIRApp.mxml

burada [compiler options] , AIR uygulamanızı derlemek için kullanılan komut satırı seçeneklerini belirtir.

amxmlc komutu standart Flex mxmlc derleyicisini ek bir parametre olan +configname=air parametresiyle çağırır. Bu parametre derleyiciye flex-config.xml dosyası yerine air-config.xml dosyasını kullanması talimatını verir. amxmlc kullanmak diğer bakımlardan mxmlc kullanmakla aynıdır.

Derleyici, bir AIR uygulamasını derlemek için genellikle gerekli olan AIR ve Flex kütüphanelerini belirterek air-config.xml yapılandırma dosyasını yükler. Ayrıca global yapılandırmayı geçersiz kılmak veya bu yapılandırmaya ek seçenekler eklemek için yerel, proje düzeyinde bir yapılandırma dosyası da kullanabilirsiniz. Genellikle yerel bir yapılandırma dosyası oluşturmanın en kolay yolu, global sürümünün bir kopyasını düzenlemektir. Yerel dosyayı -load-config seçeneğini kullanarak yükleyebilirsiniz:

-load-config=project-config.xml Global seçenekleri geçersiz kılar.

-load-config+=project-config.xml -library-path seçeneği gibi, değerden daha fazlasını alan global seçeneklere ek değerler ekler. Yalnızca tek bir değer alan global seçenekler geçersiz kılınır.

Yerel yapılandırma dosyası için özel bir adlandırma kuralı kullanırsanız, amxmlc derleyicisi yerel dosyayı otomatik olarak yükler. Örneğin ana MXML dosyası RunningMan.mxml dosyasıysa, yerel yapılandırma dosyasını şöyle adlandırın: RunningMan-config.xml . Şimdi uygulamayı derlemek için tek yapmanız gereken şunu yazmaktır:

amxmlc RunningMan.mxml

Dosya adı derlenen MXML dosyasının adıyla eşleştiği için, RunningMan-config.xml otomatik olarak yüklenir.

amxmlc örnekleri

Aşağıdaki örnekler amxmlc derleyicisinin kullanımı gösterir. (Yalnızca uygulamanızın ActionScript ve MXML varlıkları derlenmelidir.)

AIR MXML dosyasını derlemek için:

amxmlc myApp.mxml

Çıktı adını derleyin ve ayarlayın:

amxmlc –output anApp.swf -- myApp.mxml

Bir AIR ActionScript dosyası derleyin:

amxmlc myApp.as

Derleyici yapılandırma dosyası belirtin:

amxmlc –load-config config.xml -- myApp.mxml

Başka bir yapılandırma dosyasından ek seçenekler ekleyin:

amxmlc –load-config+=moreConfig.xml -- myApp.mxml

Komut satırına kütüphane ekleyin (yapılandırma dosyasında zaten varolan kütüphanelere ek olarak):

amxmlc –library-path+=/libs/libOne.swc,/libs/libTwo.swc -- myApp.mxml

Bir AIR MXML dosyasını yapılandırma dosyası kullanmadan derleyin (Win):

mxmlc -library-path [AIR SDK]/frameworks/libs/air/airframework.swc, ^ 
[AIR SDK]/frameworks/libs/air/airframework.swc, ^ 
-library-path [Flex SDK]/frameworks/libs/framework.swc ^ 
-- myApp.mxml

Bir AIR MXML dosyasını yapılandırma dosyası kullanmadan derleyin (Mac OS X veya Linux):

mxmlc -library-path [AIR SDK]/frameworks/libs/air/airframework.swc, \ 
[AIR SDK]/frameworks/libs/air/airframework.swc, \ 
-library-path [Flex 3 SDK]/frameworks/libs/framework.swc \ 
-- myApp.mxml

Bir AIR MXML dosyasını çalışma zamanı paylaşılan kütüphanesi kullanmak üzere derleyin:

amxmlc -external-library-path+=../lib/myLib.swc -runtime-shared-libraries=myrsl.swf -- myApp.mxml

Bir ANE kullanmak için (ANE için ‑external‑library‑path kullandığınızdan emin olun) bir AIR MXML dosyası derleyin:

amxmlc -external-library-path+=../lib/myANE.ane -output=myAneApp.swf -- myAneApp.mxml

Java'dan derleme (sınıf yolu mxmlc.jar dosyasını içerecek şekilde ayarlanmış olarak):

java flex2.tools.Compiler +flexlib [Flex SDK 3]/frameworks +configname=air [additional compiler options] -- myApp.mxml

flexlib seçeneği, derleyicinin flex_config.xml dosyasını bulmasını sağlayarak Flex SDK çerçeveleri dizininizin konumunu tanımlar.

Java'dan derleme (sınıf yolu ayarlanmadan):

java -jar [Flex SDK 2]/lib/mxmlc.jar +flexlib [Flex SDK 3]/frameworks +configname=air [additional compiler options] -- myApp.mxml

Örnek, derleyiciyi Apache Ant kullanarak çağırmak için mxmlc.jar dosyasını çalıştırmak üzere bir Java görevi kullanır):

<property name="SDK_HOME" value="C:/Flex46SDK"/> 
<property name="MAIN_SOURCE_FILE" value="src/myApp.mxml"/> 
<property name="DEBUG" value="true"/> 
<target name="compile"> 
  <java jar="${MXMLC.JAR}" fork="true" failonerror="true"> 
    <arg value="-debug=${DEBUG}"/> 
    <arg value="+flexlib=${SDK_HOME}/frameworks"/> 
    <arg value="+configname=air"/> 
    <arg value="-file-specs=${MAIN_SOURCE_FILE}"/> 
  </java> 
</target>

Bir AIR bileşeni veya kod kütüphanesi derleme (Flex)

AIR kütüphanelerini ve bağımsız bileşenleri derlemek için, acompc bileşen derleyicisini kullanın. acompc bileşen derleyicisi, aşağıdaki durumlar haricinde amxmlc derleyicisi gibi davranır:

 • Kod tabanındaki hangi sınıfların kitaplığa veya bileşene dahil edileceğini belirtmelisiniz.

 • acompc otomatik olarak yerel yapılandırma dosyası aramaz. Bir proje konfigürasyon dosyası kullanmak için, –load-config seçeneğini kullanmalısınız.

acompc komutu standart Flex compc bileşen derleyicisini çağırır, ancak yapılandırma seçeneklerini flex-config.xml dosyası yerine air-config.xml dosyasından yükler.

Bileşen derleyici yapılandırma dosyası

Kaynak yolunu ve sınıf adlarını komut satırına yazma işleminden (ve yanlış yazma olasılığından) kaçınmak için yerel yapılandırma dosyası kullanın. Yerel yapılandırma dosyasını yüklemek için acompc komut satırına -load-config seçeneğini ekleyin.

Aşağıdaki örnekte, her ikisi de pakette bulunan ParticleManager ve Particle adlı iki sınıfa sahip bir kütüphane oluşturmaya yönelik bir konfigürasyon gösterilmektedir: com.adobe.samples.particles . Sınıf dosyaları source/com/adobe/samples/particles klasöründe bulunmaktadır.

<flex-config> 
  <compiler> 
    <source-path> 
      <path-element>source</path-element> 
    </source-path> 
  </compiler> 
  <include-classes> 
    <class>com.adobe.samples.particles.ParticleManager</class> 
    <class>com.adobe.samples.particles.Particle</class> 
  </include-classes> 
</flex-config>

Kitaplığı ParticleLib-config.xml adlı yapılandırma dosyasını kullanarak derlemek için, şunu yazın:

acompc -load-config ParticleLib-config.xml -output ParticleLib.swc

Aynı komutu komut satırının tamamında çalıştırmak için, şunu yazın:

acompc -source-path source -include-classes com.adobe.samples.particles.Particle 
com.adobe.samples.particles.ParticleManager -output ParticleLib.swc

(Komutun tamamını tek bir satıra yazın veya komut kabuğunuz için satır devam karakterini kullanın.)

acompc örnekleri

Bu örnekler myLib-config.xml adlı bir yapılandırma dosyası kullandığınızı varsayar.

Bir AIR bileşeni veya kitaplığı derleyin:

acompc -load-config myLib-config.xml -output lib/myLib.swc

Bir çalışma zamanı paylaşılan kütüphanesi derleyin:

acompc -load-config myLib-config.xml -directory -output lib

(Komutu çalıştırmadan önce lib klasörünün boş bir şekilde mevcut olması gerektiğini unutmayın.)