Flex SDK ile ilk masaüstü AIR uygulamanızı oluşturma

Adobe® AIR® uygulamasının nasıl çalıştığıyla ilgili hızlı ve etkin bir örnek olarak, Flex SDK'yi kullanarak basit bir SWF tabanlı AIR "Hello World" uygulaması oluşturmak için bu talimatları kullanın. Bu eğitim Flex SDK (Flex SDK AIR SDK'yi içerir) ile sağlanan komut satırı araçlarını kullanarak bir AIR uygulamasının nasıl derleneceğini, test edileceğini ve paketleneceğini gösterir.

Başlamak için, çalışma zamanını yüklemiş ve Adobe® Flex™ uygulamasını kurmuş olmanız gerekir. Bu eğitim AMXMLC derleyicisini, AIR Hata Ayıklama Başlatıcısı 'nı (ADL) ve AIR Geliştiricisi Aracı 'nı (ADT) kullanır. Bu programlar Flex SDK'nin bin dizininde bulunur (bkz. Flex SDK’yi kurma ).

AIR uygulama tanımlayıcı dosyasını oluşturma

Bu bölüm bir XML dosyası olan uygulama açıklayıcısının aşağıdaki yapı ile nasıl oluşturulacağını açıklar:

<application xmlns="..."> 
  <id>...</id> 
  <versionNumber>...</versionNumber> 
  <filename>…</filename> 
  <initialWindow> 
    <content>…</content> 
    <visible>…</visible> 
    <width>…</width> 
    <height>…</height> 
  </initialWindow> 
</application>
 1. HelloWorld-app.xml adlı bir XML dosyası oluşturup bu dosyayı proje dizinine kaydedin.

 2. AIR ad alanı niteliğini dahil ederek <application> öğesini ekleyin.

  <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/2.7"> Ad alanının son bölmesi olan “2.7,” uygulama için gerekli çalışma zamanının sürümünü belirtir.

 3. <id> öğesini ekleyin:

  <id>samples.flex.HelloWorld</id> Uygulama kimliği uygulamanızı benzersiz şekilde (AIR'nin uygulama paketini imzalamak için kullanılan sertifikadan türettiği) yayıncı kimliğiyle birlikte tanımlar. Tavsiye edilen form, "com.company.AppName" gibi nokta sınırlı ve ters DNS stili olan bir dizedir. Uygulama kimliği; yükleme, özel uygulama dosya sistemi deposu dizinine erişim, özel şifrelenmiş depoya erişim ve uygulamalar arası iletişim için kullanılır.

 4. <versionNumber> öğesini ekleyin:

  <versionNumber>1.0</versionNumber> Kullanıcıların uygulamanızın hangi sürümünü yüklediklerini belirlemelerine yardımcı olur.

  Not: AIR 2 veya öncesini kullanıyorsanız <versionNumber> öğesi yerine <version> öğesini kullanmanız gerekir.
 5. <filename> öğesini ekleyin:

  <filename>HelloWorld</filename> İşletim sistemindeki başvurularda uygulama çalıştırılabilir dosyası, yükleme dizini ve benzerleri için kullanılan ad.

 6. İlk uygulama pencerenizin özelliklerini belirlemek için aşağıdaki alt öğeleri içeren <initialWindow> öğesini ekleyin:

  <content>HelloWorld.swf</content> AIR'nin yüklemesi için kök SWF dosyasını tanımlar.

  <visible>true</visible> Pencereyi hemen görünür hale getirir.

  <width>400</width> Pencere genişliğini ayarlar (piksel biriminde).

  <height>200</height> Pencere yüksekliğini ayarlar.

 7. Dosyayı kaydedin. Tamamlanmış uygulama açıklayıcısı dosyanız aşağıdaki gibi görünmelidir:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/2.7"> 
    <id>samples.flex.HelloWorld</id> 
    <versionNumber>0.1</versionNumber> 
    <filename>HelloWorld</filename> 
    <initialWindow> 
      <content>HelloWorld.swf</content> 
      <visible>true</visible> 
      <width>400</width> 
      <height>200</height> 
    </initialWindow> 
  </application>

Bu örnek olabilecek uygulama özelliklerinin yalnızca birkaçını ayarlar. Pencere kromu, pencere boyutu, saydamlık, varsayılan yükleme dizini, ilişkilendirilmiş dosya türleri ve uygulama simgeleri gibi öğeleri belirlemenize olanak veren tam bir uygulama özellikleri kümesi için bkz. AIR uygulama tanımlayıcı dosyaları

Uygulama kodunu yazma

Not: SWF tabanlı AIR uygulamaları MXML veya Adobe® ActionScript® 3.0 ile tanımlanan bir ana sınıf kullanabilir. Bu örnek, ana sınıfını tanımlamak için bir MXML dosyası kullanır. Ana ActionScript sınıfı olan bir AIR uygulaması oluşturma süreci buna benzerdir. SWF dosyasına bir MXML dosyası derlemek yerine, ActionScript sınıf dosyasını derlersiniz. ActionScript kullanırken, ana sınıf flash.display.Sprite öğesini genişletmelidir.

Tüm Flex tabanlı uygulamalar gibi, Flex çerçevesiyle oluşturulan AIR uygulamaları bir ana MXML dosyası içerir. Masaüstü AIR uygulamaları, kök öğe olarak Application bileşeni yerine WindowedApplication bileşenini kullanır. WindowedApplication bileşeni, uygulamanızın ve ilk penceresinin kontrolü için özellikler, yöntemler ve olaylar sağlar. AIR'nin birden fazla pencereyi desteklemediği platformlar ve profiller için Application bileşenini kullanmaya devam edin. Mobil Flex uygulamalarında View veya TabbedViewNavigatorApplication bileşenlerini de kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yordam Hello World uygulamasını oluşturur:

 1. Bir metin düzenleyicisi kullanarak HelloWorld.mxml adlı bir dosya oluşturun ve aşağıdaki MXML kodunu ekleyin:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  <s:WindowedApplication xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 
              xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 
              xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
              title="Hello World"> 
  </s:WindowedApplication>
 2. Sonra, uygulamaya bir Etiket bileşeni ekleyin (bunu WindowedApplication etiketinin içine yerleştirin).

 3. Etiket bileşeninin text özelliğini "Hello AIR" olarak ayarlayın.

 4. Mizanpaj sınırlamalarını her zaman ortada tutulacak şekilde ayarlayın.

  Aşağıdaki örnek şimdiye kadar oluşan kodu gösterir:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  <s:WindowedApplication xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 
              xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 
              xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
              title="Hello World"> 
     
    <s:Label text="Hello AIR" horizontalCenter="0" verticalCenter="0"/> 
  </s:WindowedApplication>

Uygulamayı derleme

Uygulamayı çalıştırıp hatalarını ayıklamadan önce, MXML kodunu amxmlc derleyicisini kullanarak bir SWF dosyasına derleyin. amxmlc derleyicisi, Flex SDK'nin bin dizininde bulunabilir. İsterseniz, bilgisayarınızın yol ortamını Flex SDK bin dizinini içerecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yolun ayarlanması komut satırındaki hizmet programlarının daha kolay çalıştırılmasını sağlar.

 1. AIR uygulamanızın proje klasörüne gitmek için bir komut kabuğu veya terminal açın.

 2. Aşağıdaki komutu girin:

  amxmlc HelloWorld.mxml 

amxmlc öğesinin çalıştırılması uygulamanın derlenmiş kodunu içeren HelloWorld.swf dosyasını oluşturur.

Not: Uygulama derlenmezse, sözdizimi veya yazım hatalarını onarın. Hatalar ve uyarılar amxmlc derleyicisini çalıştırmak için kullanılan konsol penceresinde görüntülenir.

Daha fazla bilgi için, bkz. MXML ve ActionScript dosyalarını AIR için derleme .

Uygulamayı test edin

Uygulamayı komut satırından çalıştırmak ve test etmek için, uygulamayı uygulama açıklayıcısı dosyasını kullanarak başlatmak amacıyla AIR Hata Ayıklama Başlatıcısı'nı (ADL) kullanın. (ADL, Flex SDK'nin bin dizininde bulunabilir.)

Komut istemcisinde aşağıdaki komutu girin:
adl HelloWorld-app.xml 

Sonuç olarak ortaya çıkan AIR uygulaması şu şekildeki gibi görünür:

Etiket denetiminin horizontalCenter ve verticalCenter özellikleri kullanılarak metin, pencerenin merkezine yerleştirilir. Herhangi başka bir masaüstü uygulamasında yapacağınız şekilde pencereyi taşıyın veya yeniden boyutlandırın.

Daha fazla bilgi için bkz. AIR Hata Ayıklama Başlatıcısı (ADL) .

AIR yükleme dosyasını oluşturma

Uygulamanız başarıyla çalıştığında, uygulamayı bir AIR yükleme dosyasına paketlemek için ADT yardımcı programı kullanabilirsiniz. Bir AIR yükleme dosyası kullanıcılarınıza dağıtabileceğiniz tüm uygulama dosyalarını içeren bir arşiv dosyasıdır. Bir paketlenmiş AIR dosyası yüklemeden önce Adobe AIR yüklemeniz gerekir.

Uygulama güvenliğini kesinleştirmek için, tüm AIR yükleme dosyaları dijital olarak imzalanmalıdır. Geliştirme nedenlerinden dolayı, ADT veya başka bir sertifika oluşturma aracıyla temel, kendinden imzalı bir sertifika oluşturabilirsiniz. Ayrıca, ticari bir sertifika yetkilisinden ticari bir kod imzalama sertifikası da satın alabilirsiniz. Kullanıcılar bir kendinden imzalı AIR dosyası yüklediklerinde, yayıncı yükleme işlemi sırasında "bilinmeyen" olarak görüntülenir. Bu bir kendinden imzalı sertifikanın yalnızca AIR dosyasının oluşturulduğundan beri değiştirilmediğini garantilemesinden kaynaklanır. Herhangi birinin bir sahte AIR dosyasını kendisi imzalayıp onu sizin uygulamanızmış gibi sunmasını engelleyecek herhangi bir durum yoktur. Genel olarak yayınlanan AIR dosyaları için, doğrulanabilir ve ticari bir sertifika tavsiye edilir. AIR güvenlik sorunlarına genel bir bakış için bkz. AIR güvenliği (ActionScript geliştiricileri için) veya AIR güvenliği (HTML geliştiricileri için).

Bir kendinden imzalı sertifika ve bir anahtar çifti oluşturun.

Komut isteminde, aşağıdaki komutu girin (ADT çalıştırılabilir dosyası Flex SDK'nin bin dizininde bulunabilir):
adt -certificate -cn SelfSigned 1024-RSA sampleCert.pfx samplePassword

Bu örnek bir sertifika için ayarlanabilecek minimum sayıda niteliği kullanır: Anahtar türü 1024-RSA veya 2048-RSA olmalıdır (bkz. AIR uygulamalarını imzalama ).

AIR paketini oluşturma

Komut istemcisinde, aşağıdaki komutu girin (tek satır halinde):
adt -package -storetype pkcs12 -keystore sampleCert.pfx HelloWorld.air 
HelloWorld-app.xml HelloWorld.swf

Sizden anahtar deposu dosya şifresi istenecek. Şifreyi girin ve Enter tuşuna basın. Şifre karakterleri güvenlik nedeniyle görüntülenmez.

HelloWorld.air argümanı ADT'nin oluşturduğu bir AIR dosyasıdır. HelloWorld-app.xml uygulama tanımlayıcı dosyasıdır. Sonraki argümanlar uygulamanız tarafından kullanılan dosyalardır. Bu örnek yalnızca üç dosya kullanır, ancak siz herhangi sayıda dosya ve dizin dahil edebilirsiniz.

AIR paketi oluşturulduktan sonra, paket dosyasını çift tıklatarak uygulamayı yükleyip çalıştırabilirsiniz. Ayrıca AIR dosya adını kabukta veya komut penceresinde bir komut olarak da yazabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Bir masaüstü AIR yükleme dosyasını paketleme .