AIR-programbeskrivningsfiler

Alla AIR-program måste ha en programbeskrivningsfil. Programbeskrivningsfilen är ett XML-dokument som definierar programmets grundläggande egenskaper.

I många utvecklingsmiljöer med stöd för AIR genereras automatiskt en programbeskrivning när du skapar ett projekt. I andra fall måste du själv skapa en egen beskrivningsfil. Ett exempel på en beskrivningsfil, descriptor-sample.xml , hittar du i katalogen samples både i AIR och i Flex SDKs.

Valfritt filnamn kan användas för programbeskrivningsfilen. När du paketerar programmet ändras namnet på programbeskrivningsfilen till application.xml och placeras i en särskild katalog i AIR-paketet.

Exempel på programbeskrivning

Följande programbeskrivningsfil anger de grundläggande egenskaper som används av de flesta AIR-program:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.0"> 
  <id>example.HelloWorld</id> 
  <versionNumber>1.0.1</versionNumber> 
  <filename>Hello World</filename> 
  <name>Example Co. AIR Hello World</name> 
   <description> 
    <text xml:lang="en">This is an example.</text> 
    <text xml:lang="fr">C'est un exemple.</text> 
    <text xml:lang="es">Esto es un ejemplo.</text> 
  </description> 
  <copyright>Copyright (c) 2010 Example Co.</copyright> 
  <initialWindow> 
    <title>Hello World</title> 
    <content> 
      HelloWorld.swf 
    </content> 
  </initialWindow> 
  <icon> 
    <image16x16>icons/smallIcon.png</image16x16> 
    <image32x32>icons/mediumIcon.png</image32x32> 
    <image48x48>icons/bigIcon.png</image48x48> 
    <image128x128>icons/biggerIcon.png</image128x128> 
  </icon> 
</application>

Om en HTML-fil i stället för en SWF-fil används som programmets rotinnehåll är endast elementet <content> annorlunda:

<content> 
  HelloWorld.html 
</content>