Ändringar av programbeskrivningsfilen

AIR-programbeskrivningen har ändrats i följande versioner av AIR.

Ändringar i AIR 1.1-programbeskrivningen

Programmets name - och description -element kan lokaliseras med hjälp av text -elementet.

Ändringar i AIR 1.5-programbeskrivningsfilen

contentType blev ett nödvändigt underordnat element till fileType .

Ändringar i AIR 1.5.3-programbeskrivningsfilen

Elementet publisherID har lagts till så att program ska kunna ange ett värde för utgivar-ID.

Ändringar i AIR 2.0-programbeskrivningsfilen

Ändringar i AIR 2.5-programbeskrivningsfilen

Ändringar i AIR 2.6-programbeskrivningsfilen

Ändringar i AIR 3.0-programbeskrivningsfilen

Tillagt:

  • colorDepth

  • direct som ett giltigt värde för renderMode

  • renderMode ignoreras inte längre på skrivbordsplattformar

  • Android-elementet <uses-sdk> kan anges. (Detta var inte tillåtet tidigare.)

Ändringar i AIR 3.1-programbeskrivningsfilen

Ändringar i AIR 3.2-programbeskrivningsfilen

Ändringar i AIR 3.3-programbeskrivningsfilen

Tillagt:

Ändringar i AIR 3.4-programbeskrivningsfilen

Tillagt:

Ändringar i AIR 3.6-programbeskrivningsfilen

Tillagt:

  • requestedDisplayResolution i elementet iPhone inkluderar nu attributet excludeDevices , som används för att ange vilka iOS-målenheter som ska använda hög upplösning eller standardupplösning.

  • Det nya elementet requestedDisplayResolution i initialWindow anger om hög upplösning eller standardupplösning ska användas på skrivbordsplattformar som Macintosh-datorer med högupplösta skärmar.

Ändringar i AIR 3.7-programbeskrivningsfilen

Tillagt: