Skapa ett självsignerat certifikat med ADT

Du kan använda självsignerade certifikat för att skapa en giltig AIR-installationsfil. Självsignerade certifikat ger emellertid endast en begränsad säkerhet för användarna. Självsignerade certifikats äkthet kan inte kontrolleras. När en självsignerad AIR-fil installeras visas utgivarinformationen för användarna som Okänd. Ett certifikat som skapas av ADT gäller i fem år.

Om du skapar en uppdatering för ett AIR-program som har signerats med ett självsignerat certifikat, måste du använda samma certifikat för att signera både de ursprungliga AIR-filerna och AIR-uppdateringsfilerna. De certifikat som ADT skapar är alltid unika, även om samma parametrar används. Om du vill självsignera uppdateringar med ett ADT-skapat certifikat ska du därför spara det ursprungliga certifikatet på en säker plats. Du kan heller inte skapa en uppdaterad AIR-fil efter att det ursprungliga ADT-skapade certifikatet har upphört att gälla. (Du kan publicera nya program med ett annat certifikat, men inte nya versioner av samma program.)

Viktigt! På grund av begränsningarna i självsignerade certifikat rekommenderar Adobe att du använder ett kommersiellt certifikat från en betrodd certifikatutfärdare om du vill signera AIR-program för allmänheten.

Det certifikat och den tillhörande privata nyckel som skapas av ADT lagras i en nyckelfil av typen PKCS12. Lösenordet som anges ställs in i själva nyckeln, inte i nyckelbehållaren.

Exempel på hur certifikat skapas

adt -certificate -cn SelfSign -ou QE -o "Example, Co" -c US 2048-RSA newcert.p12 39#wnetx3tl 
adt -certificate -cn ADigitalID 1024-RSA SigningCert.p12 39#wnetx3tl

Om du vill använda dessa certifikat för att signera AIR-filer ska du använda följande alternativ med ADT-kommandot -package eller -prepare :

-storetype pkcs12 -keystore newcert.p12 -storepass 39#wnetx3tl 
-storetype pkcs12 -keystore SigningCert.p12 -storepass 39#wnetx3tl
Obs! I Java-versionerna 1.5 och senare går det inte att använda hög-ASCII-tecken i lösenord för att skydda PKCS12-certifikatfiler. Använd endast reguljära ASCII-tecken i lösenordet.