Programowanie wyświetlania

Flash Player 9 i nowsze wersje, Adobe AIR 1.0 i nowsze wersje

Programowanie elementów wizualnych w języku Adobe® ActionScript® 3.0 polega na manipulowaniu obiektami wyświetlanymi na stole montażowym. Przy wykorzystaniu interfejsu API programowania wyświetlania można na przykład dodawać, przesuwać, usuwać i układać obiekty wyświetlane w określonej kolejności, stosować filtry i maski, rysować grafikę wektorową i bitmapową oraz wykonywać przekształcenia trójwymiarowe. Najważniejsze klasy używane do programowania wyświetlania wchodzą w skład pakietu flash.display .

Uwaga: Środowisko Adobe® AIR™ udostępnia obiekt HTMLoader służący do renderowania i wyświetlania treści HTML. Obiekt HTMLLoader renderuje elementy wizualne modelu HTML DOM jako pojedynczy obiekt wyświetlany. Nie jest możliwy dostęp do poszczególnych elementów modelu DOM za pośrednictwem hierarchii wyświetlania w języku ActionScript. Dostęp do elementów modelu DOM uzyskuje się za pomocą osobnego interfejsu API modelu DOM udostępnianego przez obiekt HTMLLoader.