De klasse TextField gebruiken

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

U kunt een instantie van de klasse TextField gebruiken om tekst weer te geven of een tekstinvoerveld op het scherm te maken in Adobe® Flash® Player of Adobe® AIR™. De klasse TextField is de basis voor andere op tekst gebaseerde componenten, zoals TextArea of TextInput.

De inhoud van een tekstveld kan vooraf worden opgegeven in het SWF-bestand, worden geladen uit een tekstbestand of database, of worden ingevoerd door een gebruiker die met uw toepassing werkt. In een tekstveld kan de tekst verschijnen als gerenderde HTML-inhoud, met afbeeldingen die zijn ingesloten in de gerenderde HTML. Nadat u een instantie van een tekstveld hebt gemaakt, kunt u flash.text-klassen gebruiken, zoals TextFormat en StyleSheet, om het uiterlijk van de tekst te bepalen. Het flash.text-pakket bevat vrijwel alle klassen die te maken hebben met het maken, beheren en opmaken van tekst in ActionScript.

U kunt tekst opmaken door de opmaak te definiëren met een TextFormat-object en dat object aan het tekstveld toe te wijzen. Als uw tekstveld HTML-tekst bevat, kunt u een StyleSheet-object toepassen op het tekstveld om stijlen toe te wijzen aan specifieke stukken tekstveldinhoud. Het TextFormat-object of StyleSheet-object bevat eigenschappen die de weergave van de tekst definiëren, zoals kleur, grootte en dikte. Het TextFormat-object wijst de eigenschappen toe aan alle inhoud binnen een tekstveld of een tekstbereik. Binnen hetzelfde tekstveld kan bijvoorbeeld één zin vette rode tekst bevatten en de volgende zin blauwe cursieve tekst.

Naast de klassen in het flash.text-pakket kunt u met de klasse flash.events.TextEvent reageren op acties van de gebruiker met betrekking tot tekst.