Basisbeginselen van het werken met tekst

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Als u tekst op het scherm wilt weergeven in Adobe® Flash® Player of Adobe® AIR™, gebruikt u een instantie van de klasse TextField of gebruikt u de Flash Text Engine-klassen. Met deze klassen kunt u tekst maken, weergeven en opmaken. U kunt desgewenst ook het Text Layout Framework (TLF) gebruiken, een componentenbibliotheek die is gebaseerd op de Flash Text Engine-klassen, maar die speciaal is ontworpen voor gebruiksgemak. Bij mobiele apparaten kunt u de klasse StageText gebruiken voor tekstinvoer.

U kunt specifieke inhoud opstellen voor tekstvelden of de bron van de tekst aangeven en vervolgens instellen hoe tekst eruit moet zien. U kunt ook reageren op gebruikersgebeurtenissen wanneer de gebruiker tekst invoert of op een hypertextkoppeling klikt.

Met zowel de TextField-klasse als de Flash Text Engine-klassen kunt tekst in Flash Player en AIR weergeven en beheren. U kunt de TextField-klasse gebruiken voor het maken van tekstobjecten voor weergave en invoer. De klasse TextField biedt de basis voor andere op tekst gebaseerde componenten, zoals TextArea en TextInput. Met de klasse TextFormat kunt u teken- en alineaopmaak instellen voor TextField-objecten en kunt u CSS (Cascading Style Sheets) toepassen met behulp van de eigenschap Textfield.styleSheet en de klasse StyleSheet. U kunt tekst met HTML-opmaak, die ingesloten media (filmclips, SWF-bestanden, GIF-bestanden, PNG-bestanden en JPEG-bestanden), rechtstreeks aan een tekstveld toewijzen.

De Flash Text Engine, die beschikbaar is vanaf Flash Player 10 en Adobe AIR 1.5, biedt ondersteuning op een laag niveau voor geavanceerde besturing van tekstmeeteenheden, opmaak en bidirectionele tekst. De Flash Text Engine biedt ook verbeterde tekstdoorloop en uitgebreide taalondersteuning. Hoewel u de Flash Text Engine kunt gebruiken voor het maken en beheren van tekstelementen, is deze primair bedoeld voor het maken van tekstafhandelingscomponenten en is hiervoor een grotere programmeerkennis voor nodig. Het Text Layout Framework, dat beschikt over een tekstafhandelingscomponent op basis van de Flash Text Engine, biedt een eenvoudigere mogelijkheid om de uitgebreide functies van de nieuwe tekstengine te gebruiken. Het Text Layout Framework is een uitbreidbare bibliotheek die geheel in ActionScript 3.0 is gemaakt. U kunt gebruik maken van de bestaande TLF-component of van het framework om uw eigen tekstcomponent te maken.

De klasse StageText is beschikbaar vanaf AIR 3 en biedt een native tekstinvoerveld. Aangezien dit veld wordt aangeleverd door het besturingssysteem van het apparaat, zijn de gebruikers van het apparaat bekend met de functionaliteit en de vormgeving ervan. Een StageText-instantie is geen weergaveobject. In plaats van de instantie toe te voegen aan de weergavelijst, kunt u een werkgebied en een weergavegebied aan een instantie toewijzen. Dit weergavegebied bevindt zich op het werkgebied en wordt ook wel een 'viewport' genoemd. De StageText-instantie wordt vóór de weergaveobjecten weergegeven.

Hier vindt u meer informatie over deze onderwerpen:

Belangrijke concepten en termen

De volgende referentielijst bevat belangrijke termen met betrekking tot tekstafhandeling:

Trapsgewijze opmaakmodellen
Een standaardsyntaxis voor het opgeven van stijlen en opmaak voor inhoud die is gestructureerd in de indeling XML (of HTML).

Apparaatlettertype
Een lettertype dat is geïnstalleerd op het apparaat van de gebruiker.

Dynamisch tekstveld
Een tekstveld waarvan de inhoud kan worden gewijzigd door ActionScript, maar niet door invoer van de gebruiker.

Ingesloten lettertype
Een lettertype waarvan de tekenomtrekgegevens zijn opgeslagen in het SWF-bestand van de toepassing.

HTML-tekst
Tekstinhoud die wordt ingevoerd in een tekstveld met behulp van ActionScript en die naast de eigenlijke tekstinhoud HTML-opmaaktags bevat.

Invoertekstveld
Een tekstveld waarvan de inhoud kan worden gewijzigd door de gebruiker of door ActionScript.

Tekenspatiëring
Een aanpassing van de tussenruimte tussen tekenparen om de tussenruimte in woorden meer proportioneel te maken en de tekst leesbaarder te maken.

Statisch tekstveld
Een tekstveld dat is gemaakt met het ontwerpgereedschap, waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd wanneer het SWF-bestand wordt uitgevoerd.

Tekstregelmeeteenheden
Meeteenheden van de grootte van verschillende delen van de tekstinhoud in een tekstveld, zoals de basislijn van de tekst, de hoogte van de bovenzijde van de tekens, de grootte van de staarten (het deel van sommige kleine letters dat onder de basislijn uitsteekt), enzovoort.

Tekstspatiëring
Aanpassing van de ruimte tussen groepen letters of blokken tekst om de dichtheid te verhogen of verlagen en de tekst leesbaarder te maken.