Tekstinvoer beperken

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Omdat invoertekstvelden vaak worden gebruikt voor formulieren of dialoogvensters in toepassingen, wilt u wellicht de typen tekens die een gebruiker in een tekstveld kan invoeren, beperken of zelfs de tekst verborgen houden, bijvoorbeeld voor een wachtwoord. De klasse flash.text.TextField heeft een eigenschap displayAsPassword en een eigenschap restrict die u kunt instellen om de gebruikersinvoer te regelen.

De eigenschap displayAsPassword verbergt eenvoudigweg de tekst (geeft deze weer als een reeks asterisks) wanneer de gebruiker deze typt. Wanneer displayAsPassword wordt ingesteld op true , werken de opdrachten Knippen en Kopiëren en de bijbehorende sneltoetsen niet. Zoals het volgende voorbeeld aangeeft, kunt u de eigenschap displayAsPassword op dezelfde manier toewijzen als andere eigenschappen, zoals de achtergrond en de kleur:

myTextBox.type = TextFieldType.INPUT; 
myTextBox.background = true; 
myTextBox.displayAsPassword = true; 
addChild(myTextBox);

De eigenschap restrict is iets gecompliceerder omdat u moet opgeven welke tekst de gebruiker in een invoertekstveld mag typen. U kunt bepaalde letters, cijfers of bereiken van letters, cijfers en tekens toestaan. De volgende code laat de gebruiker alleen hoofdletters invoeren (en geen cijfers of speciale tekens) in het tekstveld:

myTextBox.restrict = "A-Z";

ActionScript 3.0 gebruikt afbrekingsstreepjes om bereiken te definiëren en carets om uitgesloten tekens te definiëren. Zie de vermelding over de eigenschap flash.text.TextField.restrict in de Naslaggids voor ActionScript® 3.0 voor Adobe® Flash® Professional CS5 voor meer informatie over het definiëren van wat er in een invoertekstveld wordt beperkt.

Opmerking: Als u de eigenschap flash.text.TextField.restrict gebruikt, worden letters met beperkingen voor hoofdletters/kleine letters in de runtime automatisch omgezet naar de juiste hoofdletters/kleine letters. Als u de eigenschap fl.text.TLFTextField.restrict gebruikt (dat wil zeggen: als u een TLF-tekstveld gebruikt), worden letters met beperkingen voor hoofdletters/kleine letters genegeerd.