Objecten roteren

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Weergaveobjecten kunnen worden geroteerd met de eigenschap rotation . Deze waarde geeft aan of een object al dan niet is geroteerd. Als u het object wilt roteren, kunt u deze eigenschap instellen op een getal (in graden) waarmee u aangeeft in welke mate het object moet worden geroteerd. Met de volgende coderegel wordt het object met de naam square bijvoorbeeld geroteerd met 45 graden (1/8 van een volledige draai):

square.rotation = 45;

Zie Werken met geometrie om een weergaveobject te roteren met gebruik van een transformatiematrix.