Objecten faden

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

U kunt de transparantie van een weergaveobject beheren en het object gedeeltelijk of volledig transparant maken. U kunt ook de transparantie wijzigen om het object in of uit te laten faden. De eigenschap alpha van de klasse DisplayObject definieert de transparantie (of meer bepaald, de dekking) van een weergaveobject. De eigenschap alpha kan op een waarde tussen 0 en 1 worden ingesteld, waar 0 gelijk staat aan volledige transparantie en 1 aan volledige dekking. Deze coderegels maken het object met de naam myBall bijvoorbeeld gedeeltelijk (50 procent) transparant op het moment dat de gebruiker met de muis op het object klikt:

function fadeBall(event:MouseEvent):void 
{ 
    myBall.alpha = .5; 
} 
myBall.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fadeBall);

U kunt de transparantie van een weergaveobject ook wijzigen met gebruik van de kleuraanpassingen die beschikbaar zijn via de klasse ColorTransform. Zie Kleuren DisplayObject wijzigen voor meer informatie.