Werken met geometrie

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Het pakket flash.geom bevat klassen die geometrische objecten definiëren, zoals punten, rechthoeken en transformatiematrices. U gebruikt deze klassen om de eigenschappen van objecten te definiëren die in andere klassen worden gebruikt.