De klasse Graphics

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Elk object Shape, Sprite en MovieClip heeft een eigenschap graphics; een instantie van de klasse Graphics. De klasse Graphics heeft eigenschappen en methoden voor het tekenen van lijnen, vullingen en vormen. Wanneer u een weergaveobject alleen wilt gebruiken als canvas voor het tekenen van inhoud, kunt u een instantie Shape gebruiken. Een instantie Shape werkt beter dan andere weergaveobjecten voor tekenen, omdat er geen overhead van de extra functionaliteit in de klassen Sprite en MovieClip is. Wanneer u een weergaveobject wilt waarop u grafische inhoud kunt tekenen en u wilt dat dat object andere weergaveobjecten bevat, kunt u een instantie Sprite gebruiken. Zie Een subklasse DisplayObject kiezen voor meer informatie over hoe u bepaalt welk weergaveobject u gebruikt voor verschillende taken.