Basisbeginselen van de teken-API

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

De API voor tekenen is de naam voor de ActionScript-functionaliteit waarmee u vectorafbeeldingen kunt maken, waaronder lijnen, curven, vormen, opvullingen en verlopen. U kunt ze met ActionScript op het scherm weergeven. De klasse flash.display.Graphics biedt deze functionaliteit. U kunt met ActionScript op elke Shape-, Sprite- of MovieClip-instantie tekenen met de eigenschap graphics, die in elk van deze klassen is gedefinieerd. (Elke graphics-eigenschap van die klassen is eigenlijk een instantie van de klasse Graphics.)

Als u nog weinig ervaring hebt met tekenen met code, heeft de klasse Graphics enkele methoden waarmee u gemakkelijk veelvoorkomende vormen kunt tekenen, zoals cirkels, ellipsen, rechthoeken en rechthoeken met afgeronde hoeken. U kunt ze als lege lijnen of gevulde vormen tekenen. Wanneer u geavanceerde functionaliteit nodig hebt, heeft de klasse Graphics ook methoden voor het tekenen van lijnen en kwadratische Bézier-curven die u samen met de trigonometriefuncties van de klasse Math kunt gebruiken om een willekeurige vorm te tekenen.

Flash-runtimes (zoals Flash Player 10 en Adobe AIR 1.5 en latere versies) voegen een bijkomende API voor tekenen toe, waarmee u programmatisch volledige vormen kunt tekenen met behulp van één opdracht. Als u vertrouwd bent met de klasse Graphics en de taken die worden behandeld in 'Basisbeginselen van de teken-API', gaat u verder met Geavanceerd gebruik van de teken-API om meer te leren over deze functies van de API voor tekenen.

Belangrijke concepten en termen

De volgende referentielijst bevat belangrijke termen met betrekking tot het gebruik van de API voor tekenen:

Ankerpunt
Een van de twee eindpunten van een kwadratische Bézier-curve.

Besturingspunt
Het punt dat de richting en mate van de curve van een kwadratische Bézier-curve definieert. De gekromde lijn bereikt nooit het besturingspunt; de lijn kromt alsof deze naar het besturingspunt wordt getrokken.

Coördinaatruimte
De grafiek van coördinaten vervat in een weergaveobject, waarop de onderliggende elementen van het weergaveobject zijn gepositioneerd.

Vulling
Het effen binnenste deel van een vorm waarvan een lijn is opgevuld met kleur of een volledige vorm zonder omtrek.

Verloop
Een kleur die bestaat uit een geleidelijke overgang van een kleur naar een of meer andere kleuren (in tegenstelling tot een effen kleur).

Punt
Een enkele locatie in een coördinaatruimte. In het tweedimensionale coördinatensysteem dat in ActionScript wordt gebruikt, wordt een punt gedefinieerd door de locatie ervan langs de x-as en de y-as (de coördinaten van het punt).

Kwadratische Bézier-curve
Een curvetype dat wordt gedefinieerd door een bepaalde wiskundige formule. Bij dit curvetype wordt de vorm van de curve berekend op basis van de positie van de ankerpunten (de eindpunten van de curve) en een besturingspunt dat de mate en richting van de curve definieert.

Schalen
De grootte van een object ten opzichte van de oorspronkelijke grootte ervan. Schalen als werkwoord betekent dat de grootte van een object wordt gewijzigd door het object uit te rekken of te verkleinen.

Streek
Het omtrekdeel van een vorm met een lijn die is opgevuld met kleur, of de lijnen van een niet-opgevulde vorm.

Transleren
De coördinaten van een punt overzetten van de ene coördinaatruimte naar de andere.

x-as
De horizontale as in het tweedimensionale coördinatensysteem dat in ActionScript wordt gebruikt.

y-as
De verticale as in het tweedimensionale coördinatensysteem dat in ActionScript wordt gebruikt.