Geavanceerd gebruik van de teken-API

Flash Player 10 of hoger, Adobe AIR 1.5 of hoger

Flash Player 10, Adobe AIR 1.5 en latere Flash-runtimes ondersteunen een geavanceerde set tekenfuncties. De API-uitbreidingen voor tekenen voor deze runtimes bouwen verder op de tekenmethoden van vorige releases zodat u gegevenssets kunt maken om vormen te genereren, vormen tijdens runtime te wijzigen en 3D-effecten te maken. De API-uitbreidingen voor tekenen verenigen bestaande methoden in alternatieve opdrachten. Deze opdrachten bieden vectorarrays en opsommingsklassen om gegevenssets voor tekenmethoden te leveren. Met vectorarrays zijn complexere vormen mogelijk die sneller gerenderd kunnen worden. Ontwikkelaars kunnen de arraywaarden via programmacode wijzigen voor dynamische rendering van vormen tijdens de runtime.

De tekenfuncties die in Flash Player 10 zijn geïntroduceerd, worden in de volgende secties beschreven: Tekenpaden , Wentelregels definiëren , Grafische gegevensklassen gebruiken en Informatie over drawTriangles() .

De volgende taken wilt u wellicht uitvoeren met behulp van de geavanceerde API voor tekenen in ActionScript:

  • Vector-objecten gebruiken om gegevens voor tekenmethoden op te slaan

  • Paden definiëren voor het met programmacode tekenen van vormen in één bewerking

  • Wentelregels definiëren om te bepalen hoe overlappende vormen worden gevuld

  • De inhoud van de vectorafbeeldingen van een weergaveobject lezen, zoals het serialiseren en opslaan van de grafische gegevens, om een sprite-werkblad bij uitvoering te genereren of om een kopie van de inhoud van de vectorafbeeldingen te tekenen

  • Driehoeken en tekenmethoden gebruiken voor driedimensionale effecten

Belangrijke concepten en termen

De volgende lijst bevat belangrijke termen die u in deze sectie zult tegenkomen:

  • Vector: een array met waarden van hetzelfde gegevenstype. Een Vector-object kan een array opslaan met waarden die door tekenmethoden worden gebruikt om met één opdracht lijnen en vormen te tekenen. Zie Geïndexeerde arrays voor meer informatie over Vector-objecten.

  • Pad: een pad bestaat uit een of meer rechte of gekromde segmenten. Het begin en einde van elk segment worden gemarkeerd door coördinaten, die werken als spelden die een draad op zijn plaats houden. Een pad kan gesloten (bijvoorbeeld een cirkel) zijn of open, met duidelijke eindpunten (bijvoorbeeld een golvende lijn).

  • Wenteling: de richting van een pad, zoals deze wordt geïnterpreteerd door de renderer; dus positief (rechtsom) of negatief (linksom).

  • GraphicsStroke: een klasse waarmee de lijnstijl wordt ingesteld. De term 'streek' maakt geen deel uit van de API-uitbreidingen voor tekenen, maar het gebruik van een klasse om een stijl van een lijn met een eigen vuleigenschap in te stellen maakt wel deel uit van de nieuwe API voor tekenen. U kunt de stijl van een lijn dynamisch wijzigen met de klasse GraphicsStroke.

  • Fill-object: objecten die met nieuwe weergaveklassen zijn gemaakt, bijvoorbeeld met flash.display.GraphicsBitmapFill en flash.display.GraphicsGradientFill, en worden doorgegeven aan de tekenopdracht Graphics.drawGraphicsData() . Fill-objecten en de uitgebreide tekenopdrachten introduceren een meer objectgeoriënteerde programmeerbenadering ten opzichte van het repliceren van Graphics.beginBitmapFill() en Graphics.beginGradientFill() .