De klasse Video

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Met de klasse Video kunt u livestreamingvideo in een toepassing weergeven zonder deze in het SWF-bestand in te sluiten. U kunt livevideo vastleggen en afspelen met de methode Camera.getCamera() . U kunt de klasse Video ook gebruiken om videobestanden af te spelen via HTTP of vanaf het lokale bestandssysteem. U kunt op verschillende manieren video in uw projecten gebruiken:

  • Laad een videobestand dynamisch met de klassen NetConnection en NetStream en geef de video weer in een Video-object.

  • Leg de invoer van de camera van de gebruiker vast. Zie Werken met camera's voor meer informatie.

  • Gebruik de component FLVPlayback.

  • Gebruik het besturingselement VideoDisplay.

Opmerking: Instanties van een Video-object in het werkgebied zijn instanties van de klasse Video.

Hoewel de klasse Video deel uitmaakt van het pakket flash.media, neemt de klasse Video de gegevens van de klasse flash.display.DisplayObject over. Daarom is alle functionaliteit voor weergaveobjecten, zoals matrixtransformaties en filters, ook van toepassing op Video-instanties.

Zie Weergaveobjecten manipuleren , Werken met geometrie en Weergaveobjecten filteren voor meer informatie.