Videobestanden laden

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Het laden van video’s met de klassen NetStream en NetConnection is een proces dat uit meerdere stappen bestaat. Als aanbevolen procedure raden wij aan de stappen voor het toevoegen van het Video-object aan de weergavelijst, het bijvoegen van het NetStream-object aan de Video-instantie en het aanroepen van de methode play() van het NetStream-object in de opgegeven volgorde uit te voeren:

 1. Maak een NetConnection-object. Als u verbinding maakt met een lokaal videobestand of een bestand dat geen gebruik maakt van een server zoals Flash Media Server 2 van Adobe, moet u null doorgeven aan de methode connect() om de videobestanden af te spelen vanaf een HTTP-adres of een lokaal station. Wanneer u verbinding maakt met een server, stelt u de parameter in op de URI van de toepassing die het videobestand op de server bevat.

  var nc:NetConnection = new NetConnection(); 
  nc.connect(null);
 2. Maak een nieuw Video-object dat de video weergeeft en voegt het toe aan de weergavelijst van het werkgebied, zoals weergegeven in het volgende fragment:

  var vid:Video = new Video(); 
  addChild(vid);
 3. Maak een NetStream-object waarbij het NetConnection-object wordt doorgegeven als een argument naar de constructor. Het volgende fragment verbindt een NetStream-object met de NetConnection-instantie en stelt de gebeurtenishandlers voor de stream in:

  var ns:NetStream = new NetStream(nc); 
  ns.addEventListener(NetStatusEvent.NET_STATUS,netStatusHandler); 
  ns.addEventListener(AsyncErrorEvent.ASYNC_ERROR, asyncErrorHandler); 
   
  function netStatusHandler(event:NetStatusEvent):void 
  { 
    // handle netStatus events, described later 
  } 
   
  function asyncErrorHandler(event:AsyncErrorEvent):void 
  { 
    // ignore error 
  }
 4. Voeg het NetStream-object toe aan het Video-object met behulp van de methode attachNetStream() van het Video-object, zoals weergegeven in het volgende fragment:

  vid.attachNetStream(ns);
 5. Roep de methode play() van het NetStream-object aan met de videobestands-URL als een argument om het afspelen van de video te starten. Het volgende fragment laadt een videobestand met de naam "video.mp4" en speelt dit af in dezelfde map als het SWF-bestand:

  ns.play("video.mp4");