Video-indelingen

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Naast de video-indeling FLV van Adobe ondersteunen Flash Player en Adobe AIR video en audio die is gecodeerd in de bestandsindelingen H.264 en HE-AAC conform de norm MPEG-4. Deze indelingen streamen video van hoge kwaliteit bij lagere bitsnelheden. Ontwikkelaars kunnen met industriestandaardsoftware, zoals Adobe Premiere Pro en Adobe After Effects, aantrekkelijke video-inhoud maken en leveren.

Type

Indeling

Container

Video

H.264

MPEG-4: MP4, M4V, F4V, 3GPP

Video

Sorenson Spark

FLV-bestand

Video

ON2 VP6

FLV-bestand

Audio

AAC+ / HE-AAC / AAC v1 / AAC v2

MPEG-4:MP4, M4V, F4V, 3GPP

Audio

MP3

MP3

Audio

Nellymoser

FLV-bestand

Audio

Speex

FLV-bestand

Video coderen voor mobiele apparatuur

AIR op Android kan een uitgebreid scala van H.264-video's decoderen. Slechts een klein aantal H.264-video's is echter geschikt om probleemloos te worden afgespeeld op mobiele telefoons. Dat is te wijten aan het beperkte verwerkingsvermogen van vele mobiele telefoons. Adobe Flash Player voor mobiele apparatuur kan H.264-video's decoderen aan de hand van geïntegreerde hardwareversnelling. Deze manier van decoderen leidt tot hogere kwaliteit bij een lager energieverbruik.

De H.264-standaard ondersteunt meerdere coderingstechnieken. Alleen op geavanceerde apparaten kunnen video's met complexe profielen en niveaus probleemloos worden afgespeeld. In basislijnprofiel gecodeerde video kan echter op de meeste apparaten worden afgespeeld. Op mobiele apparaten is hardwareversnelling beschikbaar voor een subset van deze technieken. De profiel- en niveauparameters definiëren deze subset coderingstechnieken en instellingen die door de codeermodule worden gebruikt. Voor ontwikkelaars betekent dit het coderen van video in de geselecteerde resolutie die op de meeste apparaten goed wordt afgespeeld.

Hoewel de resolutie die baat heeft bij hardwareversnelling per apparaat varieert, ondersteunen de meeste apparaten de volgende standaardresoluties.

Verhouding

Aanbevolen resoluties

4:3

640 × 480

512 × 384

480 × 360

16:9

640 × 360

512 x 288

480 × 272

Opmerking: Flash Player ondersteunt elk niveau en elk profiel van de H.264-standaard. Houd u aan deze aanbevelingen voor hardwareversnelling en betere ervaringen op de meeste apparaten. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht.

Zie Aanbevelingen voor het coderen van H.264-video voor Flash Player 10.1 op mobiele apparaten voor een gedetailleerde discussie en coderingsinstellingen in Adobe Media Encoder CS5.

Opmerking: Op iOS kan alleen met de Sorenson Spark- en On2 VP6-codecs gecodeerde video worden afgespeeld met gebruik van de klasse Video. U kunt via H.264 gecodeerde video in het videoafspeelapparaat afspelen door de URL naar de video te starten aan de hand van de functie flash.net.navigateToURL() . U kunt H.264-video ook afspelen aan de hand van de <video>-tag in een HTML-pagina die wordt weergegeven in een StageWebView-object.

Flash Player- en AIR-compatibiliteit met gecodeerde videobestanden

Flash Player 7 ondersteunt FLV-bestanden die zijn gecodeerd met de video-codec van Sorenson™ Spark™. Flash Player 8 ondersteunt FLV-bestanden die zijn gecodeerd met het coderingsprogramma van Sorenson Spark of On2 VP6 in Flash Professional 8. De video-codec van On2 VP6 ondersteunt een alfakanaal.

Flash Player 9.0.115.0 en hoger ondersteunen bestanden die zijn afgeleid van de standaard MPEG-4 containerindeling. Zoals F4V, MP4, M4A, MOV, MP4V, 3GP en 3G2, op voorwaarde dat deze H.264-video, met HE-AAC v2 gecodeerde audio of allebei bevatten. H.264 levert video van betere kwaliteit bij lagere bitsnelheden ten opzichte van hetzelfde coderingsprofiel in Sorenson of On2. HE-AAC v2 is een uitbreiding van AAC, een standaardgeluidsindeling die is gedefinieerd in de MPEG-4 videostandaard. HE-AAC v2 gebruikt SBR- (Spectral Band Replication) en PS-technieken (Parametric Stereo) om de codering en bitsnelheden te optimaliseren.

In de volgende tabel vindt u de ondersteunde codecs. U ziet hier ook de corresponderende SWF-bestandsindeling en de versies van Flash Player en AIR die vereist zijn om ze af te spelen:

Codec

Versie SWF-bestandsindeling (laagste ondersteunde publicatieversie)

Flash Player en AIR (laagste voor afspelen vereiste versie)

Sorenson Spark

6

Flash Player 6, Flash Lite 3

On2 VP6

6

Flash Player 8, Flash Lite 3.

Alleen Flash Player 8 en hoger ondersteunen publiceren en afspelen van On2 VP6-video.

H.264 (MPEG-4 Part 10)

9

Flash Player 9 Update 3, AIR 1.0

ADPCM

6

Flash Player 6, Flash Lite 3

MP3

6

Flash Player 6, Flash Lite 3

AAC (MPEG-4 Part 3)

9

Flash Player 9 Update 3, AIR 1.0

Speex (audio)

10

Flash Player 10, AIR 1.5

Nellymoser

6

Flash Player 6

De videobestandsindelingen Adobe F4V en FLV

Adobe biedt de videobestandsindelingen F4V en FLV voor het streamen van inhoud naar Flash Player en AIR. Zie www.adobe.com/go/video_file_format_nl voor een volledige beschrijving van de videobestandsindelingen.

De videobestandsindeling F4V

Vanaf Flash Player Update 3 (9.0.115.0) en AIR 1.0 ondersteunen Flash Player en AIR de videobestandsindeling F4V van Adobe die is gebaseerd op de indeling ISO MP4. Subsets van de indeling ondersteunen verschillende functies. Flash Player verwacht dat een geldig F4V-bestand begint met een van de volgende boxes van het hoogste niveau:
 • ftyp

  De box ftyp legt vast welke functies een programma moet ondersteunen om een bepaalde bestandsindeling af te spelen.

 • moov

  De box moov is in feite de header van een F4V-bestand. Deze box bevat een of meer boxes die op hun beurt andere boxes bevatten die de structuur van de F4V-gegevens vastleggen. Een F4V-bestand moet precies één box moov bevatten.

 • mdat

  Een box mdat bevat de gegevens voor het F4V-bestand. Een FV-bestand bevat maar één box mdat. Er moet ook een box moov in het bestand staan omdat de box mdat zonder deze box niet kan worden geïnterpreteerd.

F4V-bestanden ondersteunen gehele getallen van meerdere bytes in de bytevolgorde big endian, waarbij de belangrijkste byte het eerst komt, op het laagste adres.

De videobestandsindeling FLV

De FLV-bestandsindeling van Adobe bevat gecodeerde audio- en videogegevens die kunnen worden overgedragen door Flash Player. U kunt een encoder, zoals Adobe Media Encoder of Sorenson™ Squeeze, gebruiken om een videobestand van QuickTime of Windows om te zetten naar een FLV-bestand.

Opmerking: U kunt FLV-bestanden maken door video te importeren in Flash en te exporteren als FLV-bestand. U kunt de FLV Export-insteekmodule gebruiken om FLV-bestanden te exporteren uit ondersteunde videobewerkingstoepassingen. Registreer de bestandsextensie en het MIME-type om FLV-bestanden te kunnen laden vanaf uw webserver. Controleer de documentatie bij de webserver. Het MIME-type voor FLV-bestanden is video/x-flv . Zie Informatie over het configureren van FLV-bestanden voor hosting op een server voor meer informatie.

Zie Geavanceerde onderwerpen voor videobestanden voor meer informatie over FLV-bestanden.

Verschillen tussen externe en ingesloten video

U hebt meer mogelijkheden bij het gebruik van externe videobestanden dan bij het gebruik van geïmporteerde video:

 • U kunt langere videoclips gebruiken in uw toepassing zonder dat het afspelen wordt vertraagd. Externe videobestanden maken gebruik van cachegeheugen, dat wil zeggen dat grote bestanden worden opgeslagen in kleine delen die dynamisch kunnen worden geopend. Daarom is voor externe F4V- en FLV-bestanden minder geheugen nodig dan voor ingesloten videobestanden.

 • Een extern videobestand kan een andere framesnelheid hebben dan het SWF-bestand waarin de video wordt afgespeeld. U kunt bijvoorbeeld de framesnelheid van het SWF-bestand instellen op 30 frames per seconde (fps) en de framesnelheid van video op 21 fps. Met deze instelling hebt u een betere controle over de video dan bij ingesloten video, zodat u de video vloeiender kunt afspelen. U kunt hiermee tevens videobestanden afspelen bij verschillende framesnelheden zonder de inhoud van het SWF-bestand te wijzigen.

 • Bij externe videobestanden hoeft u het afspelen van de SWF-inhoud niet te onderbreken wanneer het videobestand wordt geladen. Bij geïmporteerde videobestanden moet het afspelen van een document soms worden onderbroken om bepaalde functies uit te voeren, zoals het openen van een cd-romstation. Bij videobestanden kunnen functies worden uitgevoerd onafhankelijk van de SWF-inhoud, zonder het afspelen te onderbreken.

 • Bij FLV-bestanden kunt u video-inhoud makkelijker van een bijschrift voorzien, omdat u gebeurtenishandlers gebruikt om toegang te krijgen tot de videometagegevens.